Dr. Biri-Kovács Beáta és Dr. Dókus Levente publikációja nívódíjat nyert a Kisfaludy Lajos Alapítvány pályázatán


Átadták a Kisfaludy Lajos Alapítvány 2021. évi publikációs díjait. Az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján díjat nyert Dr. Biri-Kovács Beáta és Dr. Dókus Levente. A díjazott publikációk:

B. Biri-Kovács, A. Adorján, I. Szabó, B. Szeder, S. Bősze and G. Mező
Structure–Activity Relationship of HER2 Receptor Targeting Peptide and Its Derivatives in Targeted Tumor Therapy
Biomolecules 2020, 10(2), 183 (1. díj)
Letöltés...

L.E. Dókus, E. Lajkó, I. Ranđelović, D. Mező, G. Schlosser, L. Kőhidai, J. Tóvári and G. Mező
Phage display-based homing peptide-daunomycin conjugates for selective drug targeting to panc-1 pancreatic cancer
Pharmaceutics 2020, 12, 576 (2. díj)
Letöltés...
Medzihradszky Kálmán előadói djat nyert Dr. Enyedi Kata Nóra


Medzihradszky Kálmán előadói díjat nyert Enyedi Kata Nóra az MTA Peptidkémiai Munkabizottság 2021. évi ülésén elhangzott Új típusú 3D sejtmodellek létrehozására alkalmas hibrid hidrogélek című előadásával. A Dr. Medzihradszky Kálmánné által 2019. májusában elhunyt férje emlékére alapított díjak az évente megrendezésre kerülő MTA Peptidkémiai Munkabizottság ülésén kerülnek átadásra. A díjat első alkalommal 2021. október 13-án adták át.
Siker az ELTE Kémia Tudományos Diákkör Intézeti Konferenciájának Szerves Kémiai Szekciójában


Basa Bettina kémia-biológia szakos hallgató (Témavezető: Mező Gábor és Enyedi Kata Nóra) 3. díjat nyert az ELTE Kémia Tudományos Diákkör Intézeti Konferenciájának Szerves Kémiai Szekciójában, valamint elnyerte az Egis Gyógyszergyár Zrt. különdíját, illetve a Bolyai Kollégium különdíját Nucleolin receptort felismerő F3 peptid átlapoló fragmenseinek szintézise és vizsgálata című munkájával.
Dr. Horváti Kata tudományos munkatárs támogatást nyert az MTA Lendület Program 2021-es pályázatán


Dr. Horváti Kata tudományos munkatárs "Peptidalapú vakcinák: új formulációs stratégiák" című pályázata támogatást nyert az MTA idei pályázatán. Az MTA-ELTE Peptid Alapú Vakcinák Kutatócsoport célja olyan hatékony vakcinák kifejlesztése, amelyek egy preparátumban többféle immundetermináns részt is tartalmaznak, így képesek hatékonyabb immunválaszt kiváltani nagy antigén diverzitást illetve változékonyságot mutató kórokozók (baktériumok, vírusok) ellen, valamint a vakcinák hatékony formulázásának kidolgozása.
A támogatás összege: 220.000.000 Ft
Időtartama: 2021. november 1. - 2026. október 31.
Bővebben:
MTA hírei...
ELTE hírei...
Több mint 200 millió forintos műszerbeszerzés valósult meg az ELTE Természettudományi Karon a Kémiai és Biológiai Intézet, valamint az ELKH Peptidkémiai Kutatócsoport munkatársainak szakmai irányitásával

A VEKOP-2.3.3-15-2016-00020 projekt keretében beszerzett műszeregyüttes, a kromatográfiás és tömegspektrometriás elemző-platform (UHPLC-MS/MS), az automata mintaadagolóval és félautomata frakciógyűjtővel ellátott, számítógép-vezérelt „félpreparatív” folyadékkromatográf (HPLC) és a bioerőmérő, atomi erő mikroszkóp (Nanosurf Fluid-AFM) révén hiánypótló, a legmagasabb nemzetközi elvárásoknak megfelelően kompromisszum-mentes infrastruktúra épült ki az egyetemen.
Bővebben...


Az ELTE-ELKH Peptidkémiai Kutatócsoport, a Kémiai és Biológiai Intézet munkatársai, több mint 200 millió forintos műszerbeszerzési projekt révén új növényi/gomba eredetű vegyületek (metabolitok) izolálását, olyan új vegyületek szintézisét, jellemzését valósították meg, amelyek kemoterápiás szerként alkalmasak lehetnek rezisztens/fokozottan áttétképző daganatok illetve intracelluláris kórokozók (pl. Mycobacteriumok) okozta fertőzések kezelésére.

Meghatároztak természetes, növényi eredetű (54 faj, 6 fajta) és gombákból származó metabolit ujjlenyomatot (>400), azonosítottak ismeretlen vegyületeket (>60), előállítottak új hatóanyag-peptid konjugátumokat, pl. új, antimikobakteriális hatóanyag oligopeptid és tumorellenes daunomicin származékokat. Fejlesztettek intelligens nanoméretű polimer hordozókat, vizsgálták hatóanyag-peptid konjugátumok sejtmembránra gyakorolt hatását, a molekuláris szintű morfológiai változásokat. Az eredményeket a projekt lezárultáig, 33 színvonalas nemzetközi folyóiratban és 41 előadásban közölték.
Publikációk...


A műszeregyüttes hatékonyan segíti kutatási pályázatok [NKFIH KH-130401; K-135712, MTA Lendület (2020-2025)], valamint az elbírálás alatt álló nemzetközi és hazai (CELSA belga-magyar, NKFIH szlovén-magyar, OTKA K, OTKA FK, MTA Lendület) kutatási pályázatok megvalósítását.
Pályázatok...


Az elemző-infrastruktúra platform révén lehetővé vált, hogy a BSc/MSc és PhDi programokban megjelenjen az abszolút korszerű, nagy pontosságú LC-MS/MS és/vagy bioerőmérő készülék, jelentősen növelve a hallgatók ismereteit, a TDK kutatásokat és a külső partnerekkel való együttműködést, K plusz F tevékenységet.
Bővebben...


A programot a 2018 áprilisában létrehozott „Szakmai felügyelő testület” irányította. Ennek tagjai voltak, a szakmai felelősök: Dr. Bősze Szilvia, Dr. Kiss Éva, Dr. Kovács M. Gábor, Dr. Márialiget Károly és Dr. Mező Gábor, a műszerfelelősök: Dr. Horváti Kata (számítógép-vezérelt „félpreparatív” HPLC), Dr. Boldizsár Imre és Vácziné Dr. Schlosser Gitta (kromatográfiás és tömegspektrometriás elemző-platform, UHPLC-MS/MS) és Dr. Gyulai Gergely bioerőmérő, atomi erő mikroszkóp (Nanosurf Fluid-AFM). A projekt vezetője dr. Hudecz Ferenc akadémikus volt.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 2017. július 1. és 2020. június 30. között az ELTE Pályázati központ és a Kar munkatársainak segítségével.
H2020 pályázatot nyert Horváti Kata és Mező Gábor

Dr. Horváti Kata és Dr. Mező Gábor Horizon 2020 MSCA-ITN pályázata nyert támogatást.
Dr. Mező Gábor célzott tumorterápia témakörében a MagicBullet konzorcium tagjaként második alkalommal nyert támogatást. Az együttműködésben német, olasz, finn egyetemek, kutatóhelyek és egészségügyi intézmények, magyar részről az Országos Onkológiai Intézet vett részt.
Magic Bullet...


Dr. Horváti Kata kollégenőnk új konzorcium tagjaként (BactiVax (anti-Bacterial Innovative Vaccine Training Network)) rezisztens baktériumok okozta megbetegedések elleni vakcinák fejlesztését tűzte ki célul. Az együttműködő partnerek között jelen vannak neves európai egyetemek és gyógyszergyártó cégek, valamint a magyar CycloLab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft.
BactiVax...
Az új pályázatoknak köszönhetően két új PhD hallgató kezdhette meg munkáját kutatócsportunkban.
Megjelent az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport publikációs almanach kötete

Megjelent az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport publikációs almanach kötete, amely tartalmazza a Kutatócsoport munkatársai által jegyzett, 1961 és 2018 közötti, tudományos közlemények bibliográfiája. A könyvek, könyvrészletek, cikkek, előadások mellett az egyetemi doktori, kandidátusi és akadémiai doktori, valamint a PhD fokozat hazai bevezetése óta (1993) készült PhD értekezések. szabadalmak, a Csoportban készült TDK dolgozatok listája (1992-től) dokumentálni kívánják a Peptidkémiai Kutatócsoportban elért és közzétett tudományos eredményeket.
Az ELTE és az MTA közös kutatócsoportja Bruckner Győző akadémikus, Kossuth-díjas tanszékvezető egyetemi tanár irányításával 1961-ben jött létre abból a felismerésből kiindulva, hogy egyetemi és akadémiai közös érdek a magas színvonalú és eredményes kutatás támogatása. Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tevékenysége szorosan kapcsolódott az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszéken folyó peptid- és fehérjekémiai kutatásokhoz. Bruckner akadémikus nyugalomba vonulását követően (1972) - az akkori felfogással összhangban - a vezetői teendőket a Tanszék vezetője, Kucsman Árpád Széchenyi díjas egyetemi tanár vette át. A Kutatócsoport vezetője 1989-től Medzihradszky Kálmán akadémikus, Állami díjas egyetemi tanár, a peptid-hormonok nemzetközileg elismert kutatója, az Európai Peptid Társaság (1990) alapító tagja lett, aki 70 éves korában köszönt le. Az MTA 1999-től, nyílt pályázat alapján, határozott időre - a befogadó Egyetemek véleményét figyelembe véve - választotta ki a kutatócsoportok vezetőit. Így lett a Kutatócsoport vezetője Hudecz Ferenc egyetemi tanár. A Csoport munkáját 2017. július 1-től Dr. Mező Gábor, az MTA doktora, a Csoport korábbi munkatársa irányitja.

A publikációs almanach, adatbázis hűen dokumentálja a hazai és kétoldalú nemzetközi együttműködés előtérbe kerülését, a jelenlétet nemzetközi, külföldön rendezett konferenciákon az 1970-es évek végétől, valamint az 1989 után meginduló az európai hálózatos együttműködést. 1991 és 1994 között a Kutatócsoport vezetésével valósult meg - az egyik első, hazai témavezetésű TEMPUS program ("Korszerű módszerek a biomedicinális kutatásban"), amelyben angol (University of Nottingham) és spanyol (Universidas de Barcelona) partnerekkel dolgoztak együtt. A publikációs almanachból jól követhetőek a Csoport kutatási eredményei a különböző EU COST programokban 1993 és 2016 között, valamint bepillantást kapunk a 2015-ben indult EU Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN-2014-ETN) Magicbullet program keretében elért első eredményekről. Az almanach, amely letölthető a Csoport honlapjáról (link...) DVD melléklete tartalmazza a referált folyóiratban (ISSN) idegen nyelven megjelent közlemények teljes szövegét is.

A kötetet Dr. Magyar Anna tudományos főmunkatárs szerkesztette és megjelentetését a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt nagyvonalú támogatása tette lehetővé.
Köszönet érte!

Dr. Schlosser Gitta Pungor Ernő díjat nyert

Pungor Ernő kémikus, akadémikus, a hazai és nemzetközi tudományos élet kiemelkedő alakja emlékének méltó megőrzésére az MTA által alapított Pungor Ernő-díjat a díj kuratóriumának döntése alapján 2019-ben Schlosser Gitta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Analitikai Kémiai Tanszékének adjunktusa, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport munkatársa nyerte el a peptidek és fehérjék tömegspektrometria-alapú szerkezetkutatása területén elért eredményeiért.
bővebben...


Őszi diákankét és nyílt nap

Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportja fennállásának 58 éve alatt számtalan olyan projectben vett részt, melynek során egy újfajta megközelítést, a "tudatos gyógyszertervezést" vetette be nagyhatékonyságú gyógyszerhatóanyagok előállítása céljából. A Csoport 2019. november 9-én elsősorban középiskolás diákok részére nyílt nappal egybekötött ankéton mutatja be az ezen a területen elért eredményeit, tapasztalatait.
bővebben...


Dr. Horváti Kata, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos munkatársa hároméves támogatást nyert a 2019-ben meghirdetett MTA Posztdoktori Program pályázatán. A 27 nyertes között ketten dolgoznak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Az MTA Posztdoktori Program keretében meghirdetett Prémium posztdoktori pályázat tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten jelentős eredményekkel és színvonalas kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára biztosit 3 éves támogatást. A korhatár 40 év. A 180 érvényes pályázatból 51 (28%) a bölcsészet- és társadalomtudományi, 57 (32%) élettudományi, 72 (40%) pedig a matematikai és természettudományi pályamű volt. A pályázati keret 2019. évi összege 80 millió forint, amely 27 pályázó támogatását teszi lehetővé. Az MTA elnöke által felkért zsűri 2019. június 24-én értékelte. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről Dr. Horváti Kata (TTK) és Dr. Kekecs Zoltán (PPK) kapott támogatást. Dr. Horváti Kata, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos munkatársa multi-epitóp mesterséges vakcinák dendritikus sejtekbe irányított célba juttatásával foglalkozik. 2009-ben szerzett PhD fokozatot az ELTE-n és tagja a Kutatócsoportnak. 2017-ben Akadémiai Ifjúsági díjat kapott. 2015 és 2019-ben MTA Bolyai-ösztöndíjas, záró kutatói jelentését kiemelkedő minősítéssel fogadták el és eredményes kutatómunkájáért júniusban Bolyai-emléklappal tüntették ki. Az eredményesen pályázó kutatók havi bruttó 600.000 Ft támogatásban részesülnek, valamint évi maximum 2,4 millió Ft-ot (bruttó) igényelhetnek kutatási tervük megvalósítása érdekében (dologi kiadások, konferencia-részvétel, utazási és lakhatási költségek).


Bolyai Emléklap elismerésben részesült kollégánk, Horváti Kata

Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma a kiemelkedő szakmai minősítést elérő végzett ösztöndíjasoknak Bolyai Emléklapot adományoz. A Bolyai-nap keretében átadásra kerülő díjban részesült idén kutatócsoportunk tudományos munkatársa, Horváti Kata.
bővebben...Elhunyt Medzihradszky Kálmán

Fájdalommal tudatjuk, hogy életének 92. évében elhunyt Medzihradszky Kálmán kémikus. Személyében a magyar kutatói közösség a peptidkémia nemzetközi hírű tudósát veszítette el.
link...

Megemlékezés a European Peptide Society honlapján:
In memoriam Medzihradszky Kálmán (link)

"Homo ludens típus vagyok, játszó ember" mondta magáról egy interjúban beszélgetőtársának Klinghammer Istvánnak, az ELTE volt rektorának a Tudós Klub vendégeként 2008-ban. "Sose akartam például Nobel-díjat, ahhoz éjjel-nappal gürizni kellett volna, így viszont ráértem kaktuszozni, bort termelni, sok időmet viszi el a filatélia is. Szívesen lettem volna botanikus is, a latin növénynevek még mindig beugranak."

David Andreu professzor - a European Peptide Society elnöke - írta részvétnyilvánító levelében, hogy az élet milyen másképp alakítja az eseményeket, mint kívánjuk, hiszen alig több mint egy éve 2018. áprilisában köszöntöttük a 90. születésnapja alkalmából Medzihradszky Kálmánt és megrendítő, hogy most búcsúznunk kell Tőle 2019. június 20-án.

Medzihradszky Kálmánt a Fiumei úti sírkertben a ravatalnál az ELTE rektori vezetése, az MTA Kémiai Osztálya, a munkatársak, a barátok és a család nevében búcsúztatták.
Medzihradzky Kálmán életpályájáját és személyes emlékeiket is felidézték: Szalay Péter professzor az ELTE rektorhelyettese, az MTA Kémiai Osztályának nevében Hudecz Ferenc akadémikus ( pdf) beszélt a generációk számára példamutató és iskolateremtő szuverén gondolkodású kutatóról. Perczel András az ELTE Kémiai Intézetének tanszékvezető professzora diákként és kollégaként is felidézte személyes emlékeit. A kollégák nevében Süliné Vargha Helga nyugalmazott tudományos tanácsadó búcsúzott felidézve a mentort, szakmai igényességével, emberségével. Mányi István építész a lágymányosi egyetemi terület létrejötte kapcsán került szakmai majd baráti kapcsolatba Medzihradszky professzorral. A család nevében Mihály unokája beszélt, szavai felidézték az életükben folyamatosan jelenlévő, szerető Nagyapát, a feledhetetlen budapesti és ábrahámhegyi emlékeket. A sírnál énekkel búcsúztak a Professzor Úrtól az ELTE Művészeti Együttes Bartók Béla Énekkarának tagjai.

A megrendítő, bensőséges gyászszertartást a sírnál felesége Medzihradszky-Schweiger Hedvig mondatai zárták, aki férjétől, pótolhatatlan társától, hetven év együtt töltött idejüktől búcsúzott.

Dr. Medzihradszky Kálmán személyében egy széles látókörű, nemzetközileg elismert iskolateremtő professzortól, kutatótól, a korszerű hazai bioorganikus- és peptidkémia egyik megteremtőjétől búcsúztunk, aki tudásban, nyitottságban, igényességben, a józanész által vezérelt konszenzus elérésére való törekvésben, bölcsességben és emberségben példát mutatott generációk számára.

Búcsúzunk Homo ludens, hiányod feldolgozásához felvértezve azzal a tudattal és büszkeséggel, hogy ismerhettünk, találkozhattunk, beszélgethettünk, kaphattunk kritikát és tanácsot, humorral, emberséggel és életigenléssel.


Budapest, 2019. június 25.

Bősze Szilvia (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport)

A képeket Lénárd László (ELTE Kémiai Intézet) készítette.Baranyai Zsuzsa Marie-Skłodowska Curie Akció (MSCA) egyéni ösztöndíjat nyert

A Horizon 2020 keretén belül Baranyai Zsuzsa tudományos segédmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) Marie-Skłodowska Curie Akció (MSCA) két éves egyéni ösztöndíjat nyert, melynek megvalósítási helyszíne: Spanish National Research Council (CSIC) Zaragoza, Spanyolország.


Mező Gábor nyerte a Zemplén Géza-fődíjat

Idén az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Zemplén Géza-fődíját Mező Gábornak, az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék és az MTA-ELTE Peptidkémiai kutatócsoport tudományos tanácsadójának, a hazai és a nemzetközi szerves preparatív és bioorganikus kémia kiemelkedő személyiségének ítélte a Magyar Tudományos Akadémia.
Mező professzor 1984-től az MTA-ELTE Peptidkémiai kutatócsoport munkatársa, 2017 augusztustól vezetője. Kutatási területét a peptidek, ciklopeptidek, polimerek és tumorellenes hatású peptid-biokonjugátumok szintézise, jellemzése, szerkezet-hatás összefüggések tanulmányozása. Tudományos eredményeit itthon és külföldön egyaránt elismerik. Nevéhez >136 referált közlemény és 6 szabadalom kötődik. Az MTA Kémiai Osztály Peptidkémiai Munkacsoportjának elnöke (2008-2015), a European Peptide Society tanácsának tagja, nemzeti képviselő (2014-). Témavezetőként 1998 óta hat OTKA, több TéT, ETT, GVOP és NKTH pályázat mellett tagja az EU Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks MSCA-ITN-2014-ETN (2015-2018) nemzetközi hálózatának. Az ELTE doktori iskola törzstagja. Témavezetése mellett 2000 óta 32-en szereztek diplomát és 2009 óta 6-an PhD fokozatot. 19 hallgatója készített tudományos dolgozatot és közülük nyolcan kaptak díjat Országos TDK konferencián.
A díj alapításáról 1983-ban, Zemplén Géza vegyész születésének századik évfordulóján határoztak. Odaítélésével a legkiválóbb szerves kémiai eredményeket jutalmazzák. Mező Gábor 2018 december 17-én vette át az elismerést és tartott eredményeiről tudományos előadást.


Medzihradszky Kálmán 90 éves

Medzihradszky Kálmán akadémikust, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport korábbi vezetőjét és feleségét, Medzihradszky-Schweiger Hedvig ny. tudományos főmunkatársat, a Mikroanalitikai laboratórium alapítóját köszöntötték 90. születésnapjuk alkalmából az ELTE TTK-n 2018. április 20-án.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Lovász László, az MTA elnöke, Szalay Péter, az ELTE tudományos rektorhelyettese, Surján Péter, az ELTE TTK dékánja, Perczel András tanszékvezető és Klinghammer István az ELTE korábbi rektora. Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport és a European Peptide Society (EPS) nevében Hudecz Ferenc akadémikus, a kutatócsoport volt vezetője, az EPS korábbi elnöke, valamint a kutatócsoportbeli kollégák, kutatótársak - Dr. Süliné Vargha Helga, Dr. Magyar Anna és Dr. Bősze Szilvia tud. főmunkatársak - köszöntötték az ünnepelteket.

Hudecz Ferenc köszöntője:
Letöltés...

bővebben...

Sabine Schuster a 35. EPS "Young Investigator" verseny 2. helyezetje

Sabine Schuster 2. díjat nyert a Dublinban megrendezett 35. Európai Peptid Szimpózium "Young Investigators' Mini Symposium" versenyében. Sabine Schuster egy Horizon 2020 (MAGICBULLET; Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 642004) pályázat keretében Mező Gábor témavezetése mellett PhD hallgatóként végzi célzott tumorterápiával kapcsolatos kutatásait az ELTE TTK Kémiai Intézetében működő MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban. A díjnyertes előadásának címe: "Synthesis and biochemical evaluation of GnRH-III drug conjugates".Fiatal kutatóink a Kisfaludy Lajos Alapítvány 2018. évi díjazottjai között

2018. június 21-én adták át a Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítványának 2018. évi publikációs nívódíjait. A közhasznú alapítvány kuratóriumának döntése alapján az első helyezettnek járó érmet Baranyai Zsuzsa tudományos segédmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) kapta. Megosztott harmadik helyezést ért el Dr. Horváti Kata tudományos munkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport), oklevélben részesült Oláhné Dr. Szabó Rita tudományos munkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport).

A tudományos program keretében Hohmann Judit, az MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet) "Magasabbrendű növények, gombák, mohák farmakológiailag aktív vegyületeinek felkutatása" címmel, valamint a két díjazott, Baranyai Zsuzsa (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, "Új antimikobakteriális hatású szalicilanild-tuftsin konjugátumok in vitro biológiai jellemzése") és Müller Judit (Richter Gedeon Nyrt., "Természetes és félszintetikus ekdiszteroidok fizikai-kémiai jellemzése PAMPA-BBB és in silico modellekkel" tartottak előadást.

A díjakat a kuratórium elnöke, Hudecz Ferenc egyetemi tanár, akadémikus, az ELTE korábbi rektora, a Természettudományi Kar Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára és Bősze Szilvia, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, valamint a kuratórium titkára adták át.

Az előadóülésen az elnök bejelentette, hogy a Kuratórium döntése alapján Kisfaludy Lajos halálának 30. évfordulójára emlékezve, ettől az évtől kezdődően a tudományos programban elhangzó, meghívott előadás a "Kisfaludy Lajos emlékelőadás" elnevezést kapja.

Az 1994-ben alapított Kisfaludy Lajos Alapítvány (Link...) célja eredeti gyógyszerek kutatása és a kapcsolódó tudományterületek fejlődésének elősegítése. A kuratórium 1999 óta évente pályázatot ír ki fiatal kutatók számára, amelyre nemzetközi folyóiratban megjelent, gyógyszerkutatással kapcsolatos publikációkkal lehet benevezni. A pályázatokat a hazai tudományos élet képviselőiből álló zsűri és a kuratórium tagjai bírálják el.Baranyai Zsuzsa az "Albert Szent-Györgyi Young Investigator Award" díjazottja

Baranyai Zsuzsa tudományos segédmunkatársat (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) a New York-i Magyar Tudományos Társaság "Albert Szent-Györgyi Young Investigator Award finalist" díjával jutalmazta. A pályázathoz tartozó videó az alábbi linken tekinthető meg:
Link...Biczókné Dr. Magyar Anna kitüntetése

Biczókné Dr. Magyar Anna, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport nyugalmazott tudományos főmunkatársa vehette át a 2017-ben alapított és a Tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében átadott "Főtitkári Kutatói Elismerést" biológiailag aktív peptidek szintézise, a szerkezet-hatás összefüggések feltárása terén végzett kiemelkedő tevékenységéért, számos hazai és nemzetközi pályázat témavezetéséért, amivel nagymértékben hozzájárult a kutatócsoport jelentős szakmai sikereihez.
Bővebben...Dr. Schlosser Gitta tud. munkatárs (TTK, Kémiai Intézet, MTA-ELTE Peptidkémiai kutatócsoport) kitüntetése

2017. november 24-én adta át Borhy László rektora "Az ELTE ígéretes kutatója" elismerést Vácziné Dr. Schlosser Gitta egyetemi adjunktusnak, a TTK Kémiai Intézet Analitikai Tanszék egyetemi adjunktusának, az MTE-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport munkatársának. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora először 2015 őszén hagyományteremtő szándékkal irt ki pályázatot az elismerés elnyerésére negyven évesnél fiatalabb kutatók számára. Gitta a Kémiai Intézet első nyertes pályázója.
Bővebben...Baranyai Zsuzsa tud. segédmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) kutatási ösztöndíjat nyert

Baranyai Zsuzsa tudományos segédmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) 5 hónapos (2017 szeptember-2018 január) ösztöndíjat nyert az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében. A kutatási téma címe: "Tumor őssejteken hatásos hatóanyag-peptid biokonjugátumok és nanokonstrukciók tervezése, előállítása és funkcionális jellemzése".Hudecz Ferenc akadémikust választották az MTA Felügyelő Testületének elnökévé

A Magyar Tudományos Akadémia Felügyelő Testületének az Akadémia 188. közgyűlésén megválasztott tagjai 2017. július 18-án az MTA elnökének és főtitkárának előterjesztése alapján titkos szavazással elnökké választották Hudecz Ferenc egyetemi tanárt (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar), az MTA rendes tagját, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport korábbi vezetőjét.Hudecz Ferenc akadémikus életútja

Hudecz Ferenc akadémikusról, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport korábbi vezetőjéről közölt részletes önéletrajzi írást a Biokémia folyóirat:
Letöltés...Kutatási infrastruktúra fejlesztés

A VEKOP-2.3.3-15 kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás témakörben a TTK Szerves Kémiai Tanszékén Hudecz Ferenc professzor témavezetésével beadott, "Korszerű infrastruktúra kiépítése új szintetikus és természetes eredetű tumorellenes és antimikrobiális hatóanyagok és a célbajuttatást elősegítő konjugátumaik jellemzésére" című pályázat 203 mFt támogatást nyert. A Kémiai és Biológiai Intézetek együttműködésével beadott pályázat keretében atomerő mikroszkóp (AFM), félpreparatív HPLC és nagyfelbontású HPLC-MS/MS készülékek kerülnek beszerzésre. A megvalósításban Dr. Márialigeti Károly egyetemi tanár (Mikrobiológiai Tanszék), Dr. Boldizsár Imre egyetemi adjunktus és Dr. Kovács M. Gábor tanszékvezető egyetemi docens (Növényszervezettani Tanszék), valamint Dr. Kiss Éva egyetemi tanár (Határfelületi- és Nanoszerkezetek Laboratóriuma), Dr. Bősze Szilvia tud. főmunkatárs, Dr. Mező Gábor tudományos tanácsadó és Dr. Schlosser Gitta egyetemi adjunktus (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) vesznek részt. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2017 júniusában nyertes ELTE projekt 2020 közepén zárul.Dr. Horváti Kata tudományos munkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) kutatási támogatást nyert.

Az NKFI-OTKA legutóbbi pályázatán Dr. Horváti Kata tud. munkatárs "Peptid-alapú antigén-hordozó rendszerek a vakcinafejlesztésben" kutatási projektre több, mint 15 mFt támogatást nyert el 36 hónapos futamidővel.Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport újabb 5 évre kapott támogatást működéséhez.

Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport 2017. július 1.-től kezdődően, újabb 5 évre elnyerte az MTA Támogatott Kutatócsoportokra kiírt pályázatát Dr. Mező Gábor tudományos tanácsadó vezetésével. A fiatalabb korösszetételű kutatócsoport az új vezetővel a hagyományosan folytatott kutatásokra építve, de egyes tématerületekre jobban fókuszálva kívánja kutatásait folytatni. Abban bízunk, hogy mind az anyagi, mind az emberi erőforrások koncentráltabb felhasználása jelentősebb tudományos eredményekhez vezethet a jövőben. Ennek fényében a kutatócsoport biológiailag aktív peptidek és konjugátumaik szintézisével, és azok szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálatával kíván foglalkozni, elsősorban hatóanyagok célzott sejtbejuttatása és szelektív diagnosztikai eljárások kidolgozása területén. Tervezett alapkutatásaink tumorok és mikrobiális fertőzések ellen hatékony, illetve kimutatásukra alkalmas peptidkonjugátumokra fókuszálnak.
Kutatási területünk bővebben...Dr. Bánóczi Zoltán egyetemi adjunktus (ELTE Szerves Kémiai Tanszék, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) Kisfaludy Lajos Alapítványi Díjat nyert

2017. június 27-én adták át a Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítványának 2017. évi díjait. A közhasznú Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján az első helyezett Dr. Bánóczi Zoltán egyetemi adjunktus (az ELTE Szerves Kémiai Tanszék munkatársa és az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tagja). Oklevélben részesült Pálfy Gyula doktorjelölt hallgató (MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport) is.
A 20 éve működő Kisfaludy Lajos Alapítvány (link...) célja az eredeti gyógyszerek kutatása és az ahhoz kapcsolódó tudományterületek fejlődésének elősegítése, támogatása, különös tekintettel a Richter Gedeon Rt.-ben folytatott tudományos kutatásokkal érintett területére. A Kuratórium 1999 óta évente pályázatot ír ki fiatal (38 év alatti) kutatók számára. Olyan, gyógyszerkutatással kapcsolatos publikációval lehet pályázni, amely nemzetközi folyóiratban jelent meg. A pályázatokat a hazai tudományos élet képviselőiből álló zsűri, a Kuratórium tagjai bírálják el. Az I-III.díj Kisfaludy Lajos emlékéremmel, pénzjutalommal és oklevéllel jár.


Kisfaludy Lajos emlékéremVácziné Dr. Schlosser Gitta tud. munkatárs (TTK, Kémiai Intézet, MTA-ELTE Peptidkémiai kutatócsoport) elnyerte az MTA Prémium posztdoktori kutatói programjának támogatását.

Huszonöt magyar, 40 évesnél fiatalabb posztdoktor nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia másodszor meghirdetett Prémium posztdoktori kutatói programjának 3 éves támogatását a 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra. A második alkalommal 2017 januárjában meghirdetett posztdoktori pályázatra 2017. március 14-ei határidőig 140 pályázat érkezett: 57 a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről (41%), 45 a matematikai és természettudományok területéről (32%), 38 pedig az élettudományok területéről (27%). A beérkezett pályaműveket 2-2 anonim bíráló értékelte (pontszámmal, illetve szövegesen), majd az MTA elnöke által felkért zsűri 2017. május 29-én értékelte és rangsorolta a pályázatokat, illetve tett javaslatot a támogatandó pályázatokra.
Az ELTE-ről ketten, Harami Gábor tud. munkatárs (TTK, Biológiai Intézet, MTA-ELTE Lendület Motorenzimológiai kutatócsoport) a biológiai tudományok területén és Vácziné Schlosser Gitta tud. munkatárs (TTK, Kémiai Intézet, MTA-ELTE Peptidkémiai kutatócsoport) a kémiai tudományok területén nyerte el az ösztöndíjat.


Dr. Horváti Kata tudományos munkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) MTA Akadémiai Ifjúsági Díjat nyert

Török Ádám az MTA főtitkára - Lovász László, az MTA elnöke jelenlétében - fiatal kutatók tudományos eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjat adott át Horváti Kata tudományos munkatársnak (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) "Peptid-konjugátumokkal a tuberculosis fertőzés ellen" című pályamunkájáért. A matematikai és természettudományok illetve az élettudományok területén hat-hat kutató teljesítményét díjazták. Az ELTE TTK-ról díjat kapott még Raffai Péter, az MTA-ELTE EIRSA Lendület Asztrofizikai Kutatócsoport adjunktusa, szupermasszív fekete lyukak gravitációs kilökődéseinek aktív galaxismagokban történő statisztikai észleléséért. Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 1972-ben alapította az akadémiai tudományos kutatóhelyeken dolgozó 30 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának elismerésére. A Díj elnyerésére egyéni munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel lehetett pályázni: könyv, cikk, cikksorozat, szabadalom, találmány, doktori értekezés, berendezés tervezés, építés, amelyek elismerő hazai vagy külföldi szakmai visszhangot váltottak ki. 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett és az egyéni teljesítmény mellett a csoportmunka is elismerési lehetőséget kapott. Az elmúlt évtized pályázati kiírásai és értékelési metodikája a pályamunkák tudományos értékére helyezi a hangsúlyt. Korábban Dr. Bősze Szilvia (2000), Dr. Bánóczi Zoltán (2008) és Dr. Schlosser Gitta (2014) az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport munkatársai nyerték el ezt az elismerést. Az Akadémiai Ifjúsági Díj oklevéllel és pénzjutalommal jár.


Dr. Mező Gábor tudományos tanácsadó, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezető munkatársa pályázatot nyert a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Programban

A Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program (NVKP_16, „A” alprogram: Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program) keretében a Mező Gábor tudományos tanácsadó (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) vezette konzorcium 1 019 321 884 Ft támogatást nyert el. A konzorcium tagjai: ELTE (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport és az ELTE Kémiai Intézet) a Semmelweis Egyetem (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet), és a ComInnex Zrt. voltak. A pályázat célja olyan három modulból (1. tumorellenes hatású szerves kismolekulák; 2. a tumorsejteket célzó irányító peptidek; 3. a két komponenst összekapcsoló bifunkciós linkerek) álló vegyülettár kialakítása, amelyben az egyes modulok komponensei nagy variációs lehetőséggel kombinálhatók. Ennek segítségével a tumor típusok széles skálájára kívánunk hatékony antitumor hatású konjugátumokat előállítani, ami része lehet az egyre szélesebb körben elterjedő személyre szabott tumorterápiának. A tumorellenes szerves kismolekulák tervezése és szintézise az ELTE Kémiai intézetében Csámpai Antal professzor vezetésével, illetve a ComInnex Zrt.-ben történik majd. Az irányító peptidek, a bifunkciós linkerek kifejlesztése és a konjugátumok előállítása az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport (PKCS) feladata, amelyet Mező Gábor professzor koordinál. A vegyületek stabilitásának és metabolizmusának vizsgálatát is a PKCS munkatársai végzik Dr. Schlosser Gitta vezetésével, míg az in vitro biológiai vizsgálatokat Dr. Bősze Szilvia irányításával a PKCS munkatársai illetve Dr. Kőhidai László vezetésével a Semmelweis Egyetem munkatársai végzik. Reményeink szerint a tudományos eredmények mellett a modulok és konjugátumok egyes elemei külön is vagy egy nagyobb csomagban is értékesíthetők lesznek. A pályázat lehetővé teszi új kollégák felvételét és tehetséges fiatal kutatók megtartását.


Professzor Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagjának EPS kitüntetése

Hudecz Ferenc akadémikus, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője, a European Peptide Society leköszönt elnöke 2016 szeptemberében Lipcsében vette át a "Pro European Peptide Society" kitüntetést. Hudecz Ferenc egyetemi tanárt, az ELTE előző rektorát, 2010 szeptemberben, a 31st European Peptide Symposium alkalmával Koppenhágában megtartott ülésen választotta elnökévé a European Peptide Society (EPS). A hatéves ciklus alatt a Társaság létszáma 25 %-kal nőtt, új alapszabályt, ügyrendet alkotott és - többek között - új, Bodánszky Miklósról világhírű peptidkémikusról, az MTA külső tagjáról elnevezett tudományos díjat alapított. A kitüntetést a 34th European Peptide Symposium bankett keretében David Andreu (Barcelona), az EPS jelenlegi elnöke, adta át Hudecz professzornak.
bővebben...


Professzor Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagjának székfoglaló előadása

Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetőjét 2016. május 2-án választották az MTA rendes tagjai közé. Székfoglaló előadására 2016. szeptember 16-án került sor, melynek címe: "Biokonjugátumok - összefogni érdemes". Az izgalmas előadásban, példák segítségével, a peptid-biokonjugátumok illetve komponenseik kutatása során feltárt új törvényszerűségeket, érdekes új eredményeket mutatott be.
bővebben...

Az előadás felvétele az alábbi linken tekinthető meg:
Youtube link...Enyedi Kata Nóra kutatási ösztöndíjat nyert

Enyedi Kata Nóra tudományos segédmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) 10 hónapos (2016 szeptember-2017 június) posztgraduális ösztöndíjat nyert az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében. A kutatási téma címe: "Bifunkciós SAK polipeptid konjugátumok szintézise és vizsgálata".Professzor Hudecz Ferencet a Professzori Tanács vezetőjévé választották.

2016. júniusában a az ELTE Kémiai Intézet Professzori Tanács vezetőjévé választották Hudecz Ferenc egyetemi tanárt, az MTA rendes tagját a 2016-2019. évekre.Professzor Hudecz Ferencet a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották.

A Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlésének első napján, 2016. május 2-án tartották az Akadémikusok Gyűlését, amelyen megválasztották az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. A rendes tagság feltétele a levelező tagság elnyerését követően elért jelentős tudományos eredmény. Hudecz Ferenc professzornak, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjának, valamint az ELTE Szerves Kémiai Tanszék vezetőjének szívből gratulálunk!
bővebben...Enyedi Kata Nóra nyerte a Kisfaludy Lajos Alapítvány díját

Június 23-án adták át a Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítvány 2016. évi díjait. A közhasznú Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján a győztes Enyedi Kata Nóra tud. segédmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) lett. A 20 éve működő Kisfaludy Lajos Alapítvány célja az eredeti gyógyszerek kutatása és az ahhoz kapcsolódó tudomány óterületek fejlődésének elősegítése, támogatása, különös tekintettel a Richter Gedeon Rt.-ben folytatott tudományos kutatásokkal érintett területére. A Kuratórium évente pályázatot ír ki fiatal (38 év alatti) kutatók számára. Ennek keretében lehetőség nyílik olyan, gyógyszer-kutatással kapcsolatos publikáció benyújtására, amely nemzetközi folyóiratban jelent meg. A pályázatokat a hazai tudományos élet képviselőiből álló zsűri, a Kuratórium tagjai bírálják el.Sebestyén Mónika Campus Mundi ösztöndíjat nyert

A Tempus Közalapítvány által kiírt Campus Mundi mobilitási pályázatán Sebestyén Mónika tud. segédmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) ösztöndíjat nyert külföldi tanulmányútra. A 30 napos spanyolországi kutatómunka helyszíne: Eucaryotic Antibiotic Peptides Laboratory, Centro de Investigaciones Biologicas (CIB), Spanish National Research Council SP (CSIC), Madrid. A Campus Mundi pályázatok bírálata szigorú pontozási rendszerben, a pályázati felhívásban előre rögzített szempontok alapján történik. A benyújtott pályázatot két független szakértő értékeli, az általuk adott összpontszám határozta meg a pályázat eredményét.Cornides István díj

Dr. Schlosser Gitta tudományos munkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) nyerte el 2015-ben a Cornides István tudományos díjat. Az idén ötödik alkalommal odaítélt díjat a tömegspektrometria magyarországi meghonosítója, Cornides István (1920-1999) emlékére alapította meg az MKE Tömegspektrometriai Társaság. Az Albrecht Júlia által tervezett plakettet évente egyszer, a tömegspektrometria területén kiemelkedő eredményt elérő magyar kutató, oktató kaphatja. bővebben...Horváti Kata a 2015. évi Bolyai-ösztöndíjasok között

Dr. Horváti Kata tudományos munkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) MTA Bolyai János kutatói ösztöndíjat nyert el. Az idén tizennyolcadik alkalommal odaítélt ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémia 1996-ban hozta létre azzal a céllal, hogy a PhD-fokozat megszerzése utáni kutatói pályaszakaszban támogassa a tudományos pálya iránt elkötelezetteket és segítse az MTA doktora fokozat elnyerését.
Bővebben...Magyar-japán TéT pályázat

Dr. Bánóczi Zoltán egyetemi adjunktus (ELTE Szerves Kémiai Tanszék, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) magyar-japán, kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés tárgyú pályázatát támogatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A három évre tervezett kutatómunka témája: Sejtpenetráló peptidek módosítása molekulák hatékony sejtbejuttatásához.


Kisfaludy Lajos Alapítványi díj

Június 16-án adták át a Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítvány 2015. évi díjait. A Kuratóriuma döntése alapján a győztes Vass Márton (Richter Gedeon Nyrt.) lett. A harmadik helyen holtverseny alakult ki, Bakai-Bereczki Ilona (Debreceni Egyetem, GYTK, Gyógyszerészi kémiai Tanszék) és Dókus Endre Levente (Eötvös Loránd Tudományegyetem, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) között. Oklevelet kapott Knapp Krisztina (ELTE Szerves kémiai Tanszék).

A díjakat a Kuratórium 2014 őszén megválasztott új elnöke Hudecz Ferenc akadémikus, az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék, valamint az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője és Bősze Szilvia tud. főmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport), a kuratórium titkára adták át. A tudományos program keretében Ferenczy György az MTA doktora (MTA TTK) és két díjazott, Vass Márton (Richter Gedeon Nyrt.) és Bakai-Bereczki Ilona (Debreceni Egyetem, GYTK, Gyógyszerészi kémiai Tanszék) tartottak előadást.

A Kisfaludy Lajos Alapítvány célja az eredeti gyógyszerek kutatása és az ahhoz kapcsolódó tudományterületek fejlődésének elősegítése, támogatása, különös tekintettel a Richter Gedeon Rt-ben folytatott tudományos kutatásokkal érintett területére.
Elnyert pályázatok

A Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány kuratóriuma 2015. évi rövid távú kutatástámogatási pályázatán Dr. Bánóczi Zoltán, egyetemi adjunktus (Szerves kémiai tanszék) és Baranyai Zsuzsa, PhD hallgató (MTA-ELTE, Peptidkémiai Kutatócsoport) nyertek. Ez lehetővé teszi részvételüket a "CPPParis 2015" From Cell-Penetrating Peptide to Nanoparticles for Cellular Delivery konferencián 2015 júliusában.
Forrás...
Dr. Schlosser Gitta tudományos munkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) MTA Akadémiai Ifjúsági Díjat nyert el.

Török Ádám az MTA főtitkára - Lovász László, az MTA elnöke és Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese jelenlétében - fiatal kutatók tudományos eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjat adott át Schlosser Gitta tudományos munkatársnak (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) "A MALDI-TOF tömegspektrometria újszerű analitikai és diagnosztikai alkalmazásai" című pályamunkájáért. A matematikai és természettudományok területén hét, míg az élettudományokat területén öt kutató teljesítményét díjazták.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 1972-ben alapította az akadémiai tudományos kutatóhelyeken dolgozó 30 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának elismerésére. A Díj elnyerésére egyéni munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel lehetett pályázni: könyv, cikk, cikksorozat, szabadalom, találmány, doktori értekezés, berendezés tervezés, építés, amelyek elismerő hazai vagy külföldi szakmai visszhangot váltottak ki. 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett és az egyéni teljesítmény mellett a csoportmunka is elismerési lehetőséget kapott. Az elmúlt évtized pályázati kiírásai és értékelési metodikája a pályamunkák tudományos értékére helyezi a hangsúlyt.

A kémia területén legutóbb 2008-ban nyert el Akadémiai Ifjúsági díjat ELTE TTK-n dolgozó munkatárs Bánóczi Zoltán (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) személyében. Az Akadémiai Ifjúsági Díj oklevéllel és pénzjutalommal jár.
Bővebben...EU Horizon 2020 pályázatot nyert Dr. Mező Gábor

Az ELTE első EU Horizon 2020 program keretében elnyert pályázata, egy nemzetközi konzorcium tagjaként megvalósítandó, a MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Innovative Training Networks (ITN) program. Hazai témavezetője Dr. Mező Gábor az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója. A 4 éves program 2015 januárjában indul. A konzorciumot Prof. N. Seewald (Bielefeldi Egyetem) vezeti, tagjai - többek között - a Kölni Egyetem, a Milánói Egyetem és a Helsinki Egyetem, az Országos Onkológiai Intézet, valamint hat vállalkozás (egy magyar, két-két német és olasz).

A MAGICBULLET fantázia néven benyújtott pályázat célja olyan peptid - hatóanyag konjugátumok előállítása, amelyek alkalmasak lehetnek célzott/irányított tumorterápiai alkamazásra. A közel 3,75 millió EUR támogatás (az ELTE részesedése: 413 eEUR) 15 EU PhD ösztöndíjas kutatásainak, lakhatásának és utazásának finanszírozására nyújt keretet, akik közül hárman jöhetnek az ELTE-re illetve az Országos Onkológiai Intézetbe.

Mező Gábor tudományos tanácsadó munkacsoportja a "Conjugates targeting cell surface receptors" téma koordinációjáért felelős.Medzihradszky Kálmán akadémikus, az ELTE Szerves Kémiai Tanszék professor emeritusa, a European Peptide Society alapító tagja, "Pro European Peptide Society" kitüntetést kapott.

A European Peptide Society (EPS) létrejöttének 25. évfordulója alkalmából a Társaság közgyűlése - az elnök javaslatára - közfelkiáltással úgy döntött, hogy az alapítókat kitünteti a 2004-ben létrehozott "Pro European Peptide Society" emlékéremmel.

A 30 országból mintegy 1200 tagot számláló European Peptide Society Oxfordban jött létre az 1988-ban alakult, Interim Executive Committee előkészítő munkája nyomán. E bizottság (és az EPS alapító első) elnöke Geoffrey T. Young (Oxford) volt, az EPS alapító tagjai pedig Medzihradszky Kálmán (Magyarország), G. Jung (Németország), A. Loffet (Franciaország) és E. Giralt (Spanyolország) voltak.

A kitüntetést 2014 decemberében az ELTE Szerves Kémiai Tanszéke évzáró ünnepsége keretében Dr. Hudecz Ferenc, az EPS jelenlegi elnöke adta át Dr. Medzihradszky Kálmán professzornak. Az érem Szabó Gábor szobrászművész alkotása. letöltés...A DRC tiszteletbeli elnökeként hivatalba lépett Dr. Hudecz Ferenc akadémikus.

A Dunai Rektori Konferencia 2014. november 5-7. között tartotta 31. éves közgyűlését a Belgrádi Egyetemen. A tizenhét európai ország egyetemeinek részvételével zajló találkozón Ferdinand Devínsky, a pozsonyi Comenius Egyetem rector emeritusa, leköszönő tiszteletbeli elnök átadta hivatalát Dr. Hudecz Ferencnek, Egyetemünk korábbi rektorának.
Bővebben...A Kisfaludy Lajos Alapítvány kuratórium elnökévé választották Dr. Hudecz Ferenc akadémikust, tanszékvezető egyetemi tanárt.


Szeptember 1-től a Richter Gedeon Ny. Rt. Kisfaludy Lajos Alapítvány Kuratóriuma - a leköszönő elnök, Dr. Görög Sándor akadémikus, az MTA rendes tagja javaslatára - egyhangú támogatással megválasztotta új elnökét Dr.Hudecz Ferenc akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár személyében.

Az Alapítványt 1994. december 16-án hozták létre, elnöke Dr. Görög Sándor akadémikus. Az Alapítvány célja "az eredeti gyógyszerek kutatása és az ahhoz kapcsolódó tudományterületek fejlődésének elősegítése, támogatása, különös tekintettel a Richter Gedeon Ny. Rt-ben folytatott tudományos kutatásokkal érintett területére" továbbá "a gyógyszerkutatás, -fejlesztés orientált tudományos kutatóként múlhatatlan érdemeket szerzett Kisfaludy Lajos emlékének ápolása". A célok megvalósítása érdekében - többek között "tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, illetve hozzájárul a kutatók azokon való részvételének finanszírozásához", valamint "a kutatási tevékenység elismeréséhez a kutatási területen legszínvonalasabb tudományos közleményt publikáló kutatóknak külön díjazás, juttatásával is hozzájárul".

Dr. Kisfaludy Lajos (1924-1988) állami díjas vegyészmérnök, gyógyszervegyész, a kémiai tudomány kandidátusa (1963), doktora (1975), majd 1982-től Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, cimzetes egyetemi tanár (1986), a 20. századi magyar gyógyszervegyészet kimagasló jelentőségű személyisége, több peptidhormonkémiai szintézisének kidolgozása és számos gyógyszer fejlesztése, 80 szabadalom fűződik a nevéhez (http://www.tudosportal.hu, http://chemonet.hu/osztaly/emlek/kisfaludy.html)

A Kuratórium alapító titkára Dr. Schőn István (1924-2000), a kémiai tudomány doktora, a Richter Gedeon Ny. Rt. Kisfaludy laboratóriumának vezetője volt. A titkári teendőket Dr. Mező Gábor tud. tanácsadó, majd 2011-től - a továbbiakban is - Dr. Bősze Szilvia tud. főmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) látja el.A Kisfaludy Lajos Alapítvány díjátadója

2014. június 10-én adták át a Richter Gedeon Ny. Rt. Kisfaludy Lajos Alapítvány 2014. évi díjait. A Kuratórium döntése alapján a győztes Háda Viktor (Richter Gedeon NyRt) lett. A második helyen Gálné Babos Fruzsina, (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) végzett, míg a harmadik helyen holtverseny alakult ki Bokor Éva (Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék), Nagy Zsombor Kristóf (BMGE, Szerves Kémiai és Technológiai Tanszék) és Rovó Petra (ELTE Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék) között. A díjakat a Kuratórium elnöke Görög Sándor akadémikus és Bősze Szilvia tud. főmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) a kuratórium titkára adták át. A tudományos program keretében Huszthy Péter akadémikus (BMGE, Szerves Kémiai és Technológiai Tanszék), és a két díjazott, Háda Viktor és Gálné Babos Fruzsina tartottak előadást.
A Kisfaludy Lajos Alapítvány honlapja...


Dr. Mező Gábor képviseli a magyarországi kutatókat a European Peptide Society közgyűlésében a következő 4 évben.

Dr. Mező Gábort, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos tanácsadóját négy évre nemzeti képviselővé választották a European Peptide Society (EPS - Európai Peptid Társaság) magyarországi tagjai.
A 30 országból mintegy 1300 tagot számláló European Peptide Society 1990-ben jött létre Oxfordban, első elnöke Geoffrey Young (Oxford) volt. Az EPS 1989-es alapítói között volt Medzihradszky Kálmán professor emeritus (ELTE Szerves Kémiai Tanszék). A hazai peptid-tudományt őt követően Bajusz Sándor (Gyógyszerkutató Intézet), Hudecz Ferenc (ELTE), Penke Botond professzor (Szegedi Tudományegyetem) és 2014 szeptemberétől négy évig Mező Gábor tudományos tanácsadó képviselte/képviseli a European Peptide Society tanácsában/közgyűlésében.


Újabb poszt-doktori ösztöndíjas munkatárs

2014. szeptember 1-től Oláhné Dr. Szabó Rita, tudományos munkatárs, az MTA Posztdoktori ösztöndíjasaként dolgozik az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban. Az "Élettudományok" kategóriában elnyert kétéves ösztöndíj keretében Leishmania parazita ellenes vegyületek peptidkonjugátumainak funkcionális vizsgálatával foglalkozik. Gratulálunk!
Oláhné Dr. Szabó Rita személyes oldala...


Pályázatok

A Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján Baranyai Zsuzsa Ph.D. hallgató (témavezető: Dr. Bősze Szilvia tud. főmunkatárs), Dokus Levente Ph.D. hallgató (témavezető: Dr. Bánóczi Zoltán tud. munkatárs), és Pethő Lilla Ph.D. hallgató (témavezető: Dr. Mező Gábor tud. tanácsadó) pályázata támogatásban részesült, ami lehetővé teszi kollégáink részvételét a 33rd European Peptide Symposium konferencián (Szófia, 2014. augusztus 31 - szeptember 5).


Nemzetközi konferencia

Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport és a TTK Szerves Kémiai Tanszék a tumor őssejtek célzott elpusztításának témakörében rendezett sikeres tanácskozást 2014. március 27-28. között. Az Európai Unió COST-programjának keretében megvalósult konferencián, amely egyben az "Eötvös Tudományos Konferencia" sorozat része volt, 23 előadás hangzott el és 46 poszter került bemutatásra. A konferencián 28 országból 119 kutató vett részt.
bővebben...
OTKA hír

2014. február 1-től Dr. Mező Gábor tudományos tanácsadót (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) az OTKA Műszaki és Természettudományi Kollégiuma tagjává választották. Mandátuma három évre szól. Gratulálunk!


A Kisfaludy Lajos Alapítvány díjátadója 2013

Június 20-án adták át Richter Gedeon Ny. Rt. Kisfaludy Lajos Alapítvány 2013. évi dijait. A Kuratóriuma döntése alapján második díjat nyert a Kutatócsoport két munkatársa: Hegedüs Rózsa Ph. D. hallgató és Dr. Horváti Kata tudományos munkatárs.
A Kisfaludy Lajos Alapítvány honlapja...MKE Diplomamunka Nívódíj 2013

Pethő Lilla, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport Ph.D. hallgatójának M.Sc. diplomamunkáját a Magyar Kémikusok Egyesületének Műszaki-Tudományos Bizottsága Nívódíjjal jutalmazta.
Témavezetője: Dr. Mező Gábor tudományos tanácsadó.
MKE link...Új munkatársak

2013. szeptember 1-től Dr. Kocsis László tudományos munkatárs, az MTA Posztdoktori ösztöndíjasaként csatlakozott az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoporthoz. A kétéves ösztöndíj keretében új, antimikrobiális/tumorellenes hatással bíró metallocén tartalmú peptidkonjugátumokkutatásával foglalkozik.
Kocsis László személyes oldala...Új állami doktori (Ph.D.) ösztöndíjasaink: Pethő Lilla (témavezető: Dr. Mező Gábor tud. tanácsadó) és Sebestyén Mónika (témavezető: Dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanár) szeptemberben kezdték meg doktori tanulmányaikat.

A Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján doktori ösztöndíjat nyert el Szabados Hajnalka Ph.D. hallgató (témavezetők: Dr. Uray Katalin tud. főmunkatárs és Dr. Bősze Szilvia tud. főmunkatárs).Vendégkutatók

Három hónapot töltött a Kutatócsoportban, Dr. Bősze Szilvia tud. főmunkatárs meghívására posztdoktori ösztöndíjasként Dr. Martin Kratky (Department of Inorganic and Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy, Charles University, Prague), aki 2013. december 17-én "Synthesis and antimycobacterial activity of substituted salicylanilides" címmel tartott előadást.

Az MTA és az olasz CNR közös pályázatán nyertes "Célzott bevitelre alkalmas tumorellenes konjugátumok tervezése a sejtbejutás mechanizmusának proteomikai megismerése céljából" című, hároméves (2013-2015) kutatási projekt keretében Budapestre látogatott az olasz témavezető, Dr. Pócsfalvi Gabriella és Dr. Annalisa Vilasi (Institute of Protein Biochemistry, Naples, Italy), aki "Phosphopeptides enrichment by nanoparticles in phosphoproteomics" címmel előadást is tartott 2013. december 13-án.

Nyert a kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködési francia - magyar pályázaton a "Kalpain aktivátor peptidkonjugátumok: potenciális tumorellenes vegyületek" című projekt. A kétéves program keretében a francia témavezető Dr. J. Kucharczak (Ecole Normale Supérieure, Université Lyon, France)"Therapeutic manipulation of mitochondrio-active regions from Bcl-2 family proteins" címmel adott elő Budapesten 2013. december 19-én.Miniszimpózium

2013. decemberében került sor a Peptidkémiai Kutatócsoport második alkalommal megrendezett miniszimpóziumára, amelynek keretében Ph.D. hallgatók tartottak előadást az év során elért új tudományos eredményeikről. Az angol nyelvű konferencián a "Best Performance Award 2013" díjat Babos Fruzsina Ph.D. hallgató nyerte el.Alkímia ma

Az "ALKÍMIA MA - Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával" sorozat keretében Dr. Schlosser Gitta tud. munkatárs: "Molekulavadászat" címmel tartott előadást 2013. december 5-én. Az előadás anyaga megtekinthető az ELTE honlapján:
link...Kucsman Árpád professzor emléktáblájának avatása
2013. november 12.:

Kucsman Árpád (1927-2012) emléktáblájának avatása Medzihradszky Kálmán professzor Úr visszaemlékezésével. Magyar Kémikusok Lapja, LXIX. évfolyam, 1. SZÁM 2014. JANUÁR. letöltés...Interjúk az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetőivel:


Interjú Dr. Bruckner Győző akadémikussal, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport egykori vezetőjével (1961-1990): letöltés (flv formátum)...


Interjú Dr. Kucsman Árpád professor emeritus-szal, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport korábbi (1972 - 1990) vezetőjével: ELTE Videóstúdió link...


Interjú Dr. Medzihradszky Kálmán professor emeritus-szal az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport korábbi (1990 - 1999) vezetőjével: ELTE Videóstúdió link...


Interjú Dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanárral az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetőjével: ELTE Videóstúdió link...top