TÖRTÉNETÜNK

Az ELTE és az MTA közös kutatócsoportja Bruckner Győző akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár irányításával jött létre 1961-ben.

A kutatócsoport vezetői:

Bruckner Győző (1961-1972)
Kucsman Árpád (1972-1990)
Medzihradszky Kálmán (1990-1999)
Hudecz Ferenc (1999-2017)
Mező Gábor (2017-)

2023-ben 14 kutató (a kutatócsoport vezetője, nyolc kutató a HUN-REN alkalmazásában, hárman ELTE munkatársként, ketten tiszteletbeli tagként, tanácsadóként), 1 technikus, valamint 5 PhD hallgató vesz részt peptidkémiai kutatásainkban. Egy kutatónk jelenleg GYED-en van. Kutatócsoportunkban elérhetőek a folyadék- és szilárdfázisú peptidszintézishez, kromatográfiás elválasztásokhoz, mikroanalitikai-, szerkezeti- és funkcionális jellemzéshez szükséges eszközök, berendezések.

Kutatócsoportunk aktívan részt vesz az ELTE Szerves Kémiai tanszékén folyó oktatási tevékenységben és az ELTE Kémia Doktori Iskola munkájában (6 PhD hallgatónk mellett 2 korábbi PhD hallgatónk dolgozik disszertációján). A szerves kémia oktatása mellett számos peptidkémiai tárgyú kurzusunk és laborgyakorlatunk is elérhető a hallgatók számára.

1964-ben kutatócsoportunk szervezésében került sor Budapesten az Európai Peptidszimpóziumra (7th European Peptide Symposium, fő szervezője Medzihradszky Kálmán professzor). Bajusz Sándor és Hudecz Ferenc szervezésében pedig a 25. jubileumi szimpózium is Budapesten került megrendezésre 1998-ban. 1964 és 1992 között Medzihradszky professzor az Európai Peptidtársaság (European Peptide Society) alapító, majd végrehajtóbizottsági tagja volt. Hudecz professzort ugyanezen biztottság tagjává választották 1998-ban, 2010 óta pedig ő a Európai Peptidtársaság elnöke.

50 éves évforduló

Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport megalapításának 50. évfordulóját 2011. december 9.-én tudományos ülésszak keretében ünnepeltük. Az elhangzott előadások áttekintést adnak a korábbi és jelenlegi kutatásaink eredményeiről.

Bővebben...


top