Mező Gábor

MEZŐ GÁBOR

D.Sc., tudományos tanácsadó,
Széchenyi István professzori ösztöndíjas
Az ELKH Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője

Levelezési cím: ELTE Szerves Kémiai Tanszék,
Budapest 112, Pf. 32. 1518
E-mail: gmezo at elte.hu
Tel: +36-1-372-2500/1426
Fax: +36-1-372-2620
Kutatási terület:


Peptidek, ciklopeptidek, peptidkonjugátumok, peptidkimérák szintézise;
Hordozó molekulák (polimer polipeptidek, szekvenciális oligopeptidek) szintézise;
Szintetikus vakcinák (antigének) előállítása: Herpes simplex virus;
Tumorellenes hatású GnRH származékok szintézise és vizsgálata;
Irányító és hatóanyag molekulát együttesen tartalmazó biokonjugátumok előállítása.Publikációk:

Összes publikációm listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT): linkOktatási tevékenység:

Szerves kémia (biológus hallgatóknak);
Biológiailag aktív peptidek szintézise (speciális kollégium);
Ciklopeptidek és nagytagszámú peptidek szintézise (PhD kurzus);
Szerves kémiai preparatív laboratóriumi gyakorlat.Tanulmányok és tudományos fokozatok:

1979-1981: Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen), vegyész szak
1981-1984: Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), vegyész szak
1984: vegyész diploma
1984-1987: TDK ösztöndíjas
1990: a kémiai tudományok kandidátusa
2000: az MTA Doktora


Szakmai elismerés:

1983: OTDK 3. Díj
1996: Kisfaludy Lajos Alapítvány Díja (publikációs tevékenységért)
1998: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
1999: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2012: Bruckner Győző Díj


Témavezető (díjnyertes TDK dolgozatok):

Nagy Ildikó (OTDK 3. Díj, 1995),
Skribanek Zsolt (OTDK 2. Díj, 1997),
Mihala Nikolett (OTDK Kiemelt 1. Díj, 1999),
Jakab Annamária (Házi TDK 2. Díj, 2000),
Schlosser Gitta (OTDK 3. Díj, 2001),
Bánóczi Zoltán (OTDK 2. Díj, 2003),
Szabó Ildikó (OTDK 1. Díj, 2005),
Enyedi Kata Nóra (Házi TDK 3. Díj, 2010)
Kiss Krisztina (OTDK III. Díj, 2015; OTDK III. Díj, 2017)
Adorján Afrodité Emese (Házi TDK 3. Díj, 2016)


Ph.D. témavezetés:

Jakab Annamária (PhD, 2009),
Szabó Ildikó (PhD, 2009),
Bai Katalin Boglárka (PhD, 2009),
Bacsa Bernadett (PhD, 2010),
Kapuvári Bence (2006-tól),
Hegedüs Rózsa (PhD, 2015),
Enyedi Kata Nóra (PhD, 2018),
Pethő Lilla (PhD, 2020),
Sabine Schuster (PhD, 2020),
Andrea Angelo Pierluigi Tripodi (PhD, 2021)


Szakmai tagság:

Magyar Kémikusok Egyesülete
MTA Peptidkémiai Munkacsoport
MTA Köztestület
European Peptide Society
Kisfaludy Lajos Alapítvány (kuratóriumi tag)
Professzorok Batthyány Köre


Témavezetőként elnyert pályázatok:

OTKA T 025834 (1998-2000): Ciklusos epitóp peptidek új típusú szintézise szintetikus vakcinák kifejlesztése céljából. (Kiválóan megfelelt minősítés)

OTKA T 032425 (2000-2003): Tuftsin alapú hordozómolekulák kifejlesztése jól definiált biokonjugátumok előállítása céljából (Jól megfelelt minősítés)

OTKA M 37061: Műszer pályázat

OTKA T 049814 (2005-2008): Hatékony tumorellenes készítmények előállítása target és drug molekulák kombinációjával.

GVOP-3.2.1.-2004-04-0005/3.0: Biokromatográfiás laboratórium fejlesztése – analitika és szintézis.

ETT 202/2006 (2006-2008): Többfunkciós tumorellenes hatóanyagok kifejlesztése és vizsgálata. (Development and application of multifunctional anticancer drugs.)

NKTH BIO_SURF (2008-2011): Szintetikus peptidek alkalmazása specifikus sejtadhéziós felületek, implantátum bevonatok előállítására. (Application of synthetic peptides for engineering cell adhesive interfaces, bioimplant surfaces.)

OTKA NK 77485 (2009-2012): Célzott terápiára alkalmas új peptidkonjugátumok szintézise és alkalmazása rosszindulatú daganatok kezelésében. (Development of new peptide conjugates for targeted therapy of cancer.)

TÉT ES-20/2008 (Spanyol-Magyar) (2009-2011): Peptidalapú hatóanyag szállító rendszerek tervezése és szintézise: tumorellenes és antimikrobiális alkalmazások. (Peptide-based drug delivery systems: antitumoral and antimicrobial applications)

OTKA K104045 (2012-2016): Tumorellenes hatóanyag - peptid konjugátumok kifejlesztése kombinált célzott tumorterápia céljára (Development of anticancer drug-peptide bioconjugates for combination targeted cancer chemotherapy)

Horizon 2020 (MAGIC BULLET; MSCA-ITN-2014-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN) Grant Agreement number: 642004)

NKFIH K_16 119552 (2016-2020) Magas mortalitású daganatos megbetegedések irányított tumorterápiás kezelésére alkalmas biokonjugátumok fejlesztése (Development of bioconjugates for targeted tumor therapy of cancer types leading to high mortality)

NVKP_16-1-2016-0036 (2017-2019) Magas mortalitású tumoros betegségek célzott kezelésére alkalmas biokonjugátumok és moduljaik fejlesztése (Development of bioconjugates and their modules suitable for targeted therapy of tumours causing high mortality).

Horizon 2020 (MAGIC BULLET Reloaded; MSCA-ITN-2019-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN)Grant Agreement number: 861316.)


Tanulmányutak:

Shemyakin Institute of Bioorganic Chemistry, USSR Academy of Sciences, Moscow, USSR
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague
Institute of Drug Research, academy of Sciences of the GDR, Berlin, GDR
Neurex Corporation, Menlo Park, CA, USA
CEA, Départment d’Ingénierie et d’Etudes des Proteines, CE Saclay, France
Department of Organic Chemistry, University of Barcelona, Spain
Department of Experimental and Health Sciences, Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain
Department of Chemistry, Laboratory of Analytical Chemistry, Konstanz, Germany

top