Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért

Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research


Alapítva: 1997. június 1. (végzés száma: 11. PK. 60.309/1997/5.)
Közhasznú szervezetté minősítés: 1999. 11. 01. (végzés száma: 11. PK. 60.309/1997/7.)
Adószám: 18230934-1-43
Bankszámla száma: 10200964-20223447-00000000
Számlavezető bank: K & H Bank (H-1119 Budapest, Fehérvári út 79.)

Az Alapítvány közhasznú, nonprofit szervezet, amelyet támogathat adománnyal, vagy adója 1%-ának felajánlásával.


Az Alapítvány célkitűzései:

Az Alapítvány célja a hazai peptid- és fehérjekutatás, valamint az ahhoz kapcsolódó tudományterületek támogatása, különös tekintettel az alapkutatásra, illetőleg a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítésére.


Alapítók:

Dr. Bajusz Sándor és Dr. Medzihradszky KálmánAz Alapítvány működése:

1. Pályázati elven támogatja a magyar kutatók részvételét hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, eredményeik bemutatása céljából. 4 hónapos ösztöndíj adományozásával támogatja a doktori képzésben résztvevők kutatásainak befejezését, a PhD fokozat megszerzését.

2. Támogatást nyújt az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottsághoz tartozó Peptidkémiai Munkabizottság éves tudományos ülésének megszervezéséhez.

3. Támogatást nyújt az Országos Diákköri Konferenciák keretében bemutatott, kiemelkedő, fehérje- ill. peptidkémiai témájú dolgozatok elismerésére.Az Alapítvány elnöke:

Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja (2001-)Az Alapítvány Kuratóriuma:

A Kuratórium tagjai (2022-)

Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, ELTE Szerves Kémiai Tanszék, Budapest
Dr. Medzihradszkyné Schweiger Hedvig, DSc, ELTE Szerves Kémiai Tanszék, Budapest
Dr. Penke Botond, az MTA rendes tagja, SzTE Orvosvegytani Intézet, Szeged
Dr. Perczel András, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, ELTE Szerves Kémiai Tanszék, Budapest
Dr. Süli-Vargha Helga, DSc, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, BudapestA Felügyelőbizottság tagjai (2020-)

Dr. Tóth K. Gábor elnök, DSc, SzTE Orvosvegytani Intézet, Szeged,
Dr. Schlosser Gitta, adjunktus, ELTE Analitikai Kémiai Tanszék, Budapest
Dr. Zarándi Márta, professzor emerita, SzTE Orvosvegytani Intézet, SzegedAz Alapítvány számviteli beszámolói ( pdf):

1999-2008 között,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023


HÍREK

Pályázati felhívás:

Az Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért Kuratóriuma pályázatot ír ki 2024-ben utazási támogatás, valamint belföldi kutatási ösztöndíj elnyerésére. A pályázatok benyújtása folyamatos, a Kuratórium évente háromszor (február, május, november) dönt. A pályázatokat az Alapítvány titkárságára kell benyújtani (cím: Dr. Hudecz Ferenc elnök, ELTE Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék, H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.) az adott hónap elsejéig.

2024. évi pályázati felhívás letöltése...Átadták a 2024. évi Medzihradszky Kálmán előadói díjat az MTA Peptidkémiai Munkabizottság májusi ülésén

Medzihradszky Kálmán akadémikus 1950-től nyugdíjba vonulásáig az ELTE-n oktatott, majd professor emeritusként folytatta oktatói és kutatói munkáját. 2003-ban az Egyetem díszdoktorává avatta. Kiváló tanítómesterét, Bruckner Győzőt (1990-1980) követve, Medzihradszky professzora nagy súlyt helyezett a jó előadásokra, tanítványait, munkatársait is erre ösztönözte. Elhunyta után felesége, Medzihradszky Kálmánné, Schweiger Hedvig férje emlékére előadói díjat alapított. A díjjal az MTA Peptidkémiai Munkabizottság éves tudományos ülésén elhangzott legjobb előadásokat ismerik el.

Az idei előadóülés május 27 – 29. között Balatonszemesen került megrendezésre, ezt követően került sor a díjak átadására. Az Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért 2024-ben Kovács Benjámin PhD, az MTA TTK Biomolekuláris Önrendeződés Kutatócsoportjának posztdoktori kutatója és Ferentzi Kristóf, az ELTE Hevesy György Kémia Doktori Iskola PhD hallgatója, a HUN-REN–ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport és Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium (témavezetője: Farkas Viktor) előadását ismerte el.

A Medzihradszky Kálmán Előadói Díjról szakmai zsűri dönt, amelynek állandó tagja az alapító, az Alapítvány mindenkori elnöke, az MTA Peptidkémiai Munkabizottság mindenkori elnöke. Évente két-két senior munkabizottsági tag is felkérést kap a díjazottak kiválasztására. Idén a zsűri tagja volt Mező Gábor, Alapítvány elnöke képviseletében, Martinek Tamás, a Munkabizottság elnöke, Bősze Szilvia, az Alapító képviseletében, valamint Janáky Tamás és Szabó Ildikó.

Gratulálunk!

top