A Kutatócsoportban készített egyetemi doktori, kandidátusi, doktori (D.Sc.) és Ph.D. értekezések 1965-től napjainkig:


Egyetemi doktori értekezések

SÜLI-VARGHA HELGA (1968) A béta-lipotróp hormon aktív centrumának felkutatása szintetikus úton [Medzihradszky Kálmán] ELTE Egyetemi doktori értekezés

NÁDASDI LÁSZLÓ (1976) A kimotripszin aktív helyét modellező oligopeptidek szintézise és hidrolízist katalizáló sajátságaik vizsgálata [Medzihradszky Kálmán] ELTE Egyetemi doktori értekezés

MAGYAR ANNA (1978) Melanocita stimuláló hormon analógok szintézise, szerkezet-hatás összefüggések vizsgálatára [Medzihradszky Kálmán] ELTE Egyetemi doktori értekezés

HUDECZ FERENC (1980) Elágazó láncú polipeptidek szintézise és konformáció-vizsgálata [Szekerke Mária] ELTE Egyetemi doktori értekezés
Kandidátusi értekezések

SZEKERKE MÁRIA (1965) Citotoxikus csoportokat tartalmazó új peptid-származékok előállítása és vizsgálata. MTA Kandidátusi értekezés, Budapest

MEDZIHRADSZKY KÁLMÁN (1966) Glutaminsav-peptidek intramolekuláris transz-peptidációja. MTA Kandidátusi értekezés, Budapest

MEDZIHRADSZKY-SCHWEIGER HEDVIG (1972) Benziloxikarbonil-védőcsoportot tartalmazó aminosavak és peptidek hidrogenolízise bázis jelenlétében. MTA Kandidátusi értekezés, Budapest

SÜLI-VARGHA HELGA (1983) Aminosavak és peptidek alkilező sajátságú származékainak szintézise. MTA Kandidátusi értekezés, Budapest

HUDECZ FERENC (1986) Új típusú elágazó polipeptidek szintézise, konformációja és immunrendszerre gyakorolt hatása. MTA Kandidátusi értekezés, Budapest

MEZŐ GÁBOR (1989) Polilizin-gerincű, elágazó láncú polipeptidek szintézise és jellemzése terápiásan alkalmazható makromolekuláris hordozók kifejlesztése céljából. MTA Kandidátusi értekezés, Budapest
Doktori értekezések (D.Sc.)

MEDZIHRADSZKY KÁLMÁN (1969) Kortikotropin fragmensek szintézise és biológiai vizsgálata. MTA Akadémiai doktori értekezés, Budapest

SZEKERKE MÁRIA (1976) Peptid-jellegű hordozók szerepe a rákellenes gyógyszer-tervezésben. MTA Akadémiai doktori értekezés, Budapest

HUDECZ FERENC (1993) Protein illetve polipeptid tartalmú biokonjugátumok: tervezés és szintézis szerkezet-hatás összefüggések alapján. MTA Akadémiai doktori értekezés, Budapest

MEZŐ GÁBOR (1999) Biológiailag aktív peptidek módosítása a terápiás hatás fokozása céljából. MTA Akadémiai doktori értekezés, Budapest

SÜLI-VARGHA HELGA (2004) Irányított hatású daganatgátló peptidek és származékaik szintézise és vizsgálata. MTA Akadémiai doktori értekezés, BudapestA Kutatócsoportban készült Ph.D. disszertációk, a védés éve:

Magyar Anna (1978, témavezető: Medzihradszky Kálmán):
Melanocita stimuláló hormon analógok szintézise, szerkezet-hatás összefüggések vizsgálatára, 1997.
Synthesis of melanocyte-stimulating hormone (MSH) analogues, structure-function studies, 1997.

Botyánszki János (1987-1992, témavezető: Süliné Vargha Helga):
Fenilalanin-mustár tartalmú alpha-MSH fragmensek szintézise, 1993.
Synthesis of alpha-MSH fragments containing phenylalanine mustard, 1993.

Bódi József (1989-1993, témavezető: Süliné Vargha Helga):
Alfa-Melanotropin fragmens analógok szintézise receptorvizsgálatok céljaira, 1994
Synthesis of alpha-melanotropin fragment analogues for receptor investigations, 1994.

Uray Katalin (1991-1995, témavezető: Hudecz Ferenc):
Mucinfehérjék epitópszerkezetének vizsgálata szintetikus peptidek és mucinspecifikus ellenanyagok felhasználásával, 1997.
Analysis of the epitope structure of mucin proteins using synthetic peptides and mucin specific antibodies, 1997.

Wilkinson Bogdán Katalin (1993-1996, témavezető: Hudecz Ferenc):
A M. tuberculosis 38 kDa és 16 kDa fehérjéiből származó funkcionális T sejt epitópok lokalizálása és szerkezeti módosítása szintetikus peptidek és elágazó láncú polipeptidek segíségével, 1998.
Localisation and structural manipulation of functional T cell epitopes from the 16 kDa and 38 kDa proteins of M. tuberculosis using synthetic peptides and branched polypeptide conjugates, 1998.

Bősze Szilvia (1993-1998, témavezető: Hudecz Ferenc):
Interleukin 6 - interleukin 6 receptor kölcsönhatásának vizsgálata szintetikus peptidek segíségével, 1998.
Analysis of regions responsible for the activities of interleukin-6: the synthetic peptide approach, 1998.

Likó Zsuzsanna (1994-1996, témavezető: Süliné Vargha Helga):
Fémkötő ligandumot tartalmazó peptidszármazékok és ciklusos kollagénfragmensek szintézise a IV. típusú kollagenázok szelektivitásának vizsgálatára, 1996.
Synthesis of peptide derivatives containing transition metal binding ligands and of cyclic collagen sequences for the investigation of type IV collagenase selectivity, 1996.

Nagy Ildikó (1995-1998, témavezető: Hudecz Ferenc):
Polimer polipeptidek és jelpeptid konjugátumaik kölcsönhatása modell membránokkal, 1999.
Interaction of polymeric polypeptides and their conjugates with signal peptide with model membranes, 1999.

Kóczán György (1997 – 2000, témavezető: Hudecz Ferenc):
Peptid-biokonjugátumok szinézise és jellemzése
Synthesis and characterization of peptide-bioconjugates

Reményi Judit (1997-2001, témavezető: Hudecz Ferenc):
Cisz-akonitil daunomicint tartalmazó peptid-konjugátumok szintézise, stabilitása és biológiai hatásának jellmezése, 2004.
Synthesis, stability and biological effect of peptide conjugates with cis-aconytil daunomycin, 2004.

Mihala Nikolett (1998-2001, témavezető: Süliné Vargha Helga):
Peptidszintetikus módszertani vizsgálatok és szerkezet-hatás összefüggések felderítése tumor metasztázisban szerepet játszó nagytagszámú peptidek esetében, 2003.
Methodological investigations in the synthesis of large peptides playing crucial role in tumour metastasis, 2003.

Skribanek Zsolt (1998-2002, témavezető: Hudecz Ferenc):
A tömegspektrometria alkalmazása peptidkémiai problémák megoldásában, 2004.
Application of mass spectrometry for the problem analysis in peptide chemistry, 2004.

Windberg Emőke (1998-2001, témavezető: Hudecz Ferenc):
Mucin 2 fehérje epitóppeptidek ellenanyagfelismerésének szerkezeti feltételei: kombinatorikus megközelítés, 2004.
Structural requirements of antibody recognition of epitope peptides derived from mucin 2 protein: the combinatorial approach, 2004.

Mucsi Zoltán (1999-2002, témavezető: Orosz György, Perczel András)
Proteáz-inhibitorok modellezése, szintézise és szerkezetvizsgálata, 2004.
Modelling, synthesis and structural characterization of protease inhibitors, 2004.

Szabó Rita (1999-2002, témavezető: Hudecz Ferenc):
Polilizin gerincű polipeptidek biológiai hatásának vizsgálata in vitro, csillós egysejtű és egér modellsejteken, 2005.
The in vitro effect of polylysine based polypeptides on Tetrahymena pyriformis and on mouse macrophage cells, 2005.

Tugyi Regina (2000-2003, témavezető: Hudecz Ferenc):
A kémiai szerkezet módosításának hatása epitóp peptidek enzimatikus stabilitására, 2005.
The effect of structural modification on enzymatic stability of epitope peptides, 2005.

Ligeti Melinda (2000-2003, témavezető: Magyar Anna):
Nociceptin származékok szintézise receptor-ligand kötődési vizsgálatok céljára, 2006.
Synthesis of nociceptin derivatives for the analysis of receptor-ligand interaction, 2006.

Bánóczi Zoltán (2003-2006, témavezető: Hudecz Ferenc):
Enzim aktiváló és enzim szubsztrát peptidek, valamint tumorellenes szer célbajuttatása sejtpenetráló peptidekkel, 2007.
Targeting of enzyme activating and substrate peptides and antitumour drugs by cell penetrating peptides, 2007.

Tüdős Éva (témavezető: Hudecz Ferenc):
Szekvencia és térszerkezet bioinformatikai vizsgálata fehérjékben, 2006.
Analysis of sequence and 3D structure of proteins, 2006.

Kocsis László (témavezető: Medzihradszky Kálmán):
Új szintézis stratégia kidolgozása a szilárdfázisú peptid-szintézisben, 2008.
Development of novel strategy for solid-phase peptide synthesis, 2008.

Bartos Ádám (2004-2009, témavezető: Hudecz Ferenc, Uray Katalin):
Biológiailag aktív peptidek oldékonyságának növelése oligoetilénglikol származékokkal, 2009.
Improvement of solubility of biologically active peptides by oligoethyleneglycol derivatives, 2009.

Bai Katalin Boglárka (2005-2009, témavezető: Mező Gábor):
Hatóanyagok irányított célbajuttatására alkalmazott biokonjugátumok szintézise és vizsgálata, 2009.
Synthesis and analysis of bioconjugates for targeted delivery of drugs, 2009.

Horváti Kata (2004-2009, témavezető: Bősze Szilvia):
Mycobacterium tuberculosis immundomináns fehérjéiből származtatható mesterséges peptidantigének, valamint antituberkulotikum konjugátumok szintézise és in vitro aktivitásuk vizsgálata, 2009.
Synthesis and in vitro activity of peptide antigens and antituberculoitic conjugates derived from immunodominant proteins of M. tuberculosis, 2009.

Jakab Annamária (2002-2006, témavezető: Mező Gábor):
Szintetikus antigének és tumorellenes hatású biokonjugátumok szintézise és vizsgálata, 2009.
Synthesis and activity of synthetic antigens and bioconjugates with antitumour activity, 2009.

Szabó Ildikó (2005-2009, témavezető: Mező Gábor):
GnRH-III származékok szintézise a tumorellenes hatás fokozása céljából, 2009.
Synthesis of GnRH-III derivatives for improved antitumor activity, 2009.

Bacsa Bernadett (témavezető: Dibó Gábor, Mező Gábor):
Mikrohullámú szintézismódszerek kidolgozása peptidek előállítására, 2010.
Development of methods using microwave technology for peptide synthesis, 2010.

Miklán Zsanett (2004-2010, témavezető: Hudecz Ferenc):
Tumor ellenes hatóanyagok konjugátumai sejtpenetráló és célba juttató peptidekkel: Szintézis, kémiai és in vitro biológiai jellemzés, 2010.
Conjugates of antitumour compounds with cell penetrating or cell targeting peptides: Synthesis, chemical and in vitro characterization, 2010.

Orbán Erika (2006-2011, témavezető: Hudecz Ferenc):
Hatóanyag-tartalmú peptid-konjugátumok előállítása és in vitro tumorellenes hatása, 2011.
Synthesis and in vitro activity of antitumour compounds conjugated with peptides, 2011.

Babos Fruzsina (2009-2012, témavezető: Magyar Anna):
Fehérje alapú módszerek a Rheumatoid arthritis kimutatására, 2014.
Protein-based methods for the diagnosis of Rheumatoid arthritis, 2014.

Hegedüs Rózsa (2009-2012, témavezető: Mező Gábor):
Tumorellenes hatóanyag tartalmú peptidhormon származékok szintézise és vizsgálata, 2015.
Synthesis and characterization of peptide hormone derivatives with antitumour moiety, 2015.

Szabados Hajnalka (2009-2014, témavezetők: Bősze Szilvia, Uray Katalin)
Hólyagos autoimmun bőrbetegségek immundomináns fehérjéinek epitóp térképezése, 2015.
Epitope mapping of immunodominant proteins of bullous skin disorders, 2015.

Baranyai Zsuzsa (2011-2014, témavezető: Bősze Szilvia)
Antimikobakteriális hatóanyagok és konjugátumok szintézise és biológiai aktivitásának vizsgálata.
Synthesis and biological evaluation of antimycobacterial agents and conjugates.

Enyedi Kata Nóra (2011-2014, témavezető: Mező Gábor)
Irányított tumorterápiára alkalmas biokonjugátumok szintézise, biokémiai vizsgálatuk és kombinált alkalmazásuk hatékonyabb tumorterápia céljából.
Synthesis and biochemical studies of bioconjugates used for targeted tumour therapy, combined uses for a more effective tumour therapy.

Dókus Levente (2012-2015, témavezető: Bánóczi Zoltán)
Peptidmimetikum kalpain inhibitorok szintézise és vizsgálata
Synthesis and characterisation of calpain inhibitor peptidomimetics

Sebestyén Mónika (2013-2016, témavezető: Hudecz Ferenc)
Metotrexát tartalmú peptid-biokonjugátumok szintézise és jellemzése
Synthesis and characterization of methotrexate containing peptide bioconjugates

Sabine Schuster (2015-2018, témavezető: Mező Gábor)
Synthesis of GnRH and somatostatin cytotoxic drug conjugates, 2019

Andrea Angelo Pierluigi Tripodi (2015-2018, témavezető: Mező Gábor)
Development of a novel class of cyclic NGR peptides for targeted drug delivery, 2021

Pethő Lilla (2015-2018, témavezető: Mező Gábor)
Irányított tumorterápiában alkalmazható hatóanyag-peptid konjugátumok hatását befolyásoló tényezők vizsgálata.
Investigation of the effect of drug-peptide conjugates for targeted tumour theraphy, 2021

top