Uray Katalin

URAY KATALIN

Ph.D., tudományos főmunkatárs

Levelezési cím: ELTE Szerves Kémiai Tanszék,
Budapest 112, Pf. 32. 1518
E-mail: uray at elte.hu
Tel: +36-1-372-2500/1415
Fax: +36-1-372-2620
Kutatási terület:

Hatóanyagok célba juttatása Herpes simplex vírus 1 peptidekkel.
Komplement rendszer aktiváló peptidek szintézise autoreaktív B-sejtek szelektív eliminálása céljából.
Fehérjék epitóp szerkezetének vizsgálata (hősokk fehérjék, desmogleinek, mucin, stb.).
A térszerkezet hatása a peptid - ellenanyag, illetve a peptid - receptor kölcsönhatásra.Publikációk:

Összes publikációm listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT): linkVégzettség:

1991: Vegyész diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem
1997: Ph.D. fokozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem


Tagság tudományos társaságokban:

Magyar Immunológiai Társaság
Magyar Kémikusok Egyesülete
European Association for Cancer Research
European Peptide Society


Tanulmányutak:

Cancer Research Laboratory, University of Nottingham, Nottingham, UK: 1992 (4 hónap), 1993 (5 hét), 1994 (10 hét), 1995 (1 év), 1997 (1 hónap), 2000 (3 hét)
Department of Organic Chemistry, University of Barcelona, Barcelona, Spain: 1998 (1 hét)
Institute of Protein Biochemistry, National Research Council (CNR), Naples, Italy: 2015


Szakmai elismerés, ösztöndíj:

2000: Kisfaludy Lajos Alapítvány díja (publikációs tevékenységért)
2001: Bolyai János kutatási ösztöndíj
2006: Zemplén Géza díj


Oktatási tevékenység:

Környezettechnológa laboratóriumi gyakorlat környezettudomány szakos hallgatóknak.
Biológiailag aktív peptidek in vitro funkcionális vizsgálata előadás és gyakorlat, kémia MSc.
Válogatott fejezetek a fehérje és peptidkémiából, részelőadások, (2003-).
TDK hallgató témavezetés (1 fő) (2002).
Szaklaboratórium vezetés (8 fő) (vegyész, kémia-biológia, kémia BSc, MSc) (1997-).
PhD résztémavezetés (2 fő) (2005-).

top