Szabó Ildikó

SZABÓ ILDIKÓ

Ph.D., tudományos munkatárs

Levelezési cím: ELTE Szerves Kémiai Tanszék,
Budapest 112, Pf. 32. 1518
E-mail: ildiko.szabo at ttk.elte.hu
Tel: +36-1-372-2500/1409
Fax: +36-1-372-2620
Kutatási terület:


- Hatóanyagtartalmú peptidkonjugátumok szintézise, in vitro antiproliferatív hatás vizsgálata
- Melanoma specifikus peptidkonjugátumok szintézise, in vitro jellemzése.
- Emlőtumor specifikus peptidkonjugátumok szintézise, in vitro jellemzésePublikációk:


Összes publikációm listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT): link


Képzettség, tudományos fokozat:


1999-2005: ELTE-TTK, Budapest, vegyész szak, gyógyszerkutatói szakirány,
2005: okleveles vegyész diploma, ELTE-TTK, Budapest
2005-2008: ELTE-TTK, Kémia Doktori Iskola, Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia program
2009: Ph.D.


Munkahely, beosztás:


2008-2010: MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Budapest, tudományos segédmunkatárs
2010-: MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Budapest, tudományos munkatárs


Tudományos Diákköri tevékenység:


2004-2005: MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Antitumor hatású molekulákat tartalmazó GnRH-III biokonjugátumok szintézise. (Témavezető: Mező Gábor)


Szakmai elismerés:


2005: Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció: I. helyezés
2010: Kisfaludy Lajos publikációs díj


Oktatási tevékenység:


Szerves kémiai speciális laborgyakorlat vegyész hallgatóknak (2014-)
Szerves kémiai gyakorlat vegyész hallgatóknak (2012-)
Tömegspektrometriai gyakorlat a Szerves Spektroszkópiai Gyakorlat keretében vegyész hallgatóknak (2012)
Válogatott fejezetek a peptid- és fehérjekémiából, részelőadások (2012-)
Szaklaboratóriumi témavezetés (1 BSc hallgató, 1 gyógyszerész hallgató és társ témavezető 1 MSc hallgató esetében)


Témavezetőként elnyert pályázatok:


OTKA, PD 104012 (2013): Irányított tumorterápia GnRH-II analógokkal


Tanulmányutak:


2007: Advanced Drug Delivery and Drug Targeting Course, Groningen, Hollandia, 10 nap
2010: Spanyol-Magyar TÉT pályázat (ES20/2008) Peptidalapú hatóanyag szállító rendszerek tervezése és szintézise: tumorellenes és antimikrobiális alkalmazások, Pompeu Fabra University Barcelona, Spanyolország, 1 hónap
2014 és 2015: Magyar-Olasz MTA-CNR pályázat (Célzott bevitelre alkalmas tumorellenes konjugátumok tervezése a sejtbejutás mechanizmusának proteomikai megismerése céljából), Mass Spectrometry and Proteomics, Institute of Biosciences and BioResources, National Research Council of Italy, Nápoly, Olaszország, 3-3 hét


Nemzetközi konferencia szervezése:


2014: Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells, CMST COST Action CM1106 Workshop, Budapest


Tudományos társasági tagság:


MTA Peptidkémiai Munkabizottság (titkár 2012-2015), MTA Köztestület, European Peptide Society


Nyelvismeret:


angol (középfok), német (alapfok)

top