Bősze Szilvia

BŐSZE SZILVIA

Ph.D., tudományos főmunkatárs,
Bolyai János ösztöndíjas (2001-2004)

Levelezési cím: ELTE Szerves Kémiai Tanszék,
Budapest 112, Pf. 32. 1518
E-mail: bosze at elte.hu, szilvia.bosze at gmail.com
Tel: +36-1-372-2500/1409 vagy 1736
Fax: +36-1-372-2620
Tudományos fokozat, munkahely, beosztás:

1990 diploma, biológia-kémia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK
1999 Ph.D. fokozat megszerzése „summa cum laude” minősítés, P-139/1999
1990-1991 Ady Endre Gimnázium, tanár (biológia, kémia),
1990-1997 Belvárosi Tanoda Alapítvány, tanár (biológia, természetismeret, tanulásmódszertan),
1991-1993 tudományos segédmunkatárs (MTA KSZI)
1993-1996 TMB tudományos ösztöndíjas (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport)
1997-1999 MTA Peptidkémiai Kutatócsoport, Budapest, tudományos segédmunkatárs
1999- MTA Peptidkémiai Kutatócsoport, Budapest, tudományos főmunkatárs
2001- MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Mikroanalitikai laboratórium vezetője
2012- MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Sejt- és immunkémiai laboratórium vezetője


Tudományos díjak, ösztöndíj:

1997 Elismerő oklevél tudományos diákköri hallgató témavezetéséért Országos Diákköri Konferencia, (OTDK, Pécs, Kémiai és Vegyipari Szekció: II. helyezés)
1998 Doktoranduszi ösztöndíj, adományozó: Soros Alapítvány,
1999 Elismerő oklevél tudományos diákköri hallgató témavezetéséért Országos Diákköri Konferencia (OTDK, Molekuláris Biológia Szekció: IV. helyezés, OTDK, Veszprém, Kémiai és Vegyipari Szekció: III. helyezés)
1999 Kisfaludy Lajos Alapítvány díja (publikációs tevékenységért)
2000 Akadémiai Ifjúsági Díj
2001-2004 Bolyai János kutatási ösztöndíj
2005 Bruckner Győző Ifjúsági díj
2010 Elismerő oklevél, a Sanofi-Aventis/Chinoin Magyar Kutatási Díj, a "Biokonjugátumok versus Mycobacterium tuberculosis" pályaműre
2011 Elismerő oklevél, Nívódíjas MSc diplomamunka témavezetésért Magyar Kémikusok Egyesülete (Baranyai Zsuzsa, 1.díj)
2016 Semmelweis Egyetem, Semmelweis International Students' Conference, Basic Sciences I. (Horváth Lilla, megosztott 1. díj, témavezető)


Tudományos tevékenység:

Antituberkulotikum konjugátumok tervezése, szintézise gazdasejt specifikus célbajuttatása oligopeptid- és polipeptid típusú hordozók, valamint nanopartikulomok alkalmazásával. In vitro és in vivo funkcionális vizsgálatok.
M. tuberculosis fehérjék antigénszerkezetének feltérképezése, szintetikus antigének tervezése, előállítása, szerkezet - hatás összefüggések vizsgálata. Immunkémiai vizsgálatok, áramlási citometria.
Autoimmun betegségekben szerepet játszó T-sejt epitóp régiók térképezése, epitóppeptidek jellemzése.
Antitumor hatású vegyületek szerkezet - hatás összefüggéseinek vizsgálata. Tumor őssejtek ellen hatásos vegyületek szelektív célbajuttatására alkalmas hordozórendszerek tervezése, kémiai és in vitro jellemzése.
Mikronalitikai és peptidanalitikai módszerek.


Témavezetőként elnyert pályázatok:

FKFP, 0153/2001 (2001-2004) Exogén és endogén antigének modellezése szintetikus peptidekkel, az epitópfelismerés és az intracelluláris átalakulás szerkezeti feltételeinek azonosítása, optimalizálása

OTKA, F034886 (2001-2004) Mesterséges antigének szintézise fehérjespecifikus peptidepitópok szerkezeti módosításával (Kiválóan megfelelt minősítés)

TéT, NKTH, olasz-magyar, I-51/2003, OMFB-00623/2005 (2004-2008) Szintetikus peptid antigének szintézise és T-sejt válaszuk analízise M. tuberculosis fertőzés korai kimutatására

OM KMA, 2004, Peptid-, fehérje- és mikroanalitikai laboratórium fejlesztése

TéT, NKTH, dél-afrikai-magyar, ZA-22/2006, OMFB-00823/2007 (2008-2009) Peptidkonjugátum alapú peptid diagnosztikumok fejlesztése

OTKA NKTH, K 68358 (2007-2011) Mycobacterium tuberculosis fertőzés korai kimutatása és célzott terápiája szintetikus peptidek és peptidkonjugátumok alkalmazásával

OTKA K 104275 (2013-2017) Látens Mycobacterium tuberculosis fertőzöttség kimutatása és antituberkulotikus hatású vegyületek gazdasejt specifikus célbajuttatása


Résztvétel tudományos testületekben:

1995- Magyar Biokémiai Egyesület, tag
1999- MTA Köztestületi tag,
1999- MTA Peptidkémiai Munkabizottság,tag
2000- European Peptide Society,tag
2001- Magyar Immunológiai Társaság,tag
2001- Magyar Kémikusok Egyesülete, tag
2010- szerkesztő bizottsági tag (Biokémia)
2011- Kisfaludy Lajos Alapítvány, kuratóriumi tag, titkár
2015- MTA Biologikum-analitikai Munkabizottság, tag
2015- MKE Analitikai Szakosztály, Biologikum-analitikai Szakcsoport, vezetőségi tag


Meghívott előadások (konferencia, intézmény)::

2009 Magyar Biokémiai Egyesület 2009. évi Vándorgyűlés, Kémiai biológia szekció, Biokonjugátumok versus Mycobacterium tuberculosis
2010 Magyar Tudomány Ünnepe, A tuberkulózis terápia új megközelítési módszerei, Magyar Tudományos Akadémia
2012 University of Zurich, Sciex-NMS, "Home mentor lecture", Organic Chemistry Institute, Application of Bioactive Peptides and Peptide Conjugates
2014 Charles University, Why chemists are needed? In vitro evaluation of novel Faculty of Pharmacy, Organometallic compounds on human tumour cell cultures Hradec Králové, Csehország
2015 17th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Budapest, meghívott előadó (semi-plenary lecture)


Tudományos konferencia, előadóülés szervezése:

2003 Cellular Transport Strategies for Targeting, EU5 QoL Workshop, Budapest
2014 COST StemChem, CM1106 2nd Working Group Meeting, Budapest - ELTE szervezőbizottság, társelnök
2015 Húsz év: a Kisfaludy Lajos Alapítvány a tudomány fejlődése, a minőség, a gyógyszerkutatás szolgálatában, tudományos ülés, Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat, MTA, Budapest


Oktatási tevékenység, témavezetés:

Szerves kémiai speciális laborgyakorlat IV. éves vegyészhallgatóknak (2003-)
Szerves spektroszkópia és elválasztás technikai laborgyakorlat IV éves vegyészhallgatóknak (2001-)
Válogatott fejezetek a fehérje és peptidkémiából, részelőadások, (2003-)
TDK hallgató témavezetés (4 fő, 3 díjnyertes) (1997-)
Szaklaboratórium vezetés (8 fő) (vegyész, kémia-biológia, biológus hallgatók) (1997-)
PhD témavezetés, (1 fő) (2004-)


Tanulmányutak:

TDK témavezetés (10fő) (1997-)
Szaklaboratórium témavezetés (10fő) (vegyész, biológia-kémia, biológus, gyógyszerészhallgatók) (1997-)
Szaklaboratórium témavezetés (15 fő) (kémia BSc, kémia MSc, gyógyszerész-SE)
PhD témavezetés, (3 fő, ebből 2 hallgató végzett 2009, 2015) (2004-)
Elméleti kurzusok: Biológiailag aktív peptidek kémiai és funkcionális jellemzése in vitro
Gyakorlati kurzusok:
- Biológiailag aktív peptidek kémiai és funkcionális jellemzése in vitro
- Aminosavanalízis
- Műszeres analitika labor II
- Elemanalízis módszerek


Szülési szabadságok:

1. 1997-02-01 - 1998-01-30
2. 1999-11-01 - 2000-09-01Tudománymetriai adatok:

MTMT azonosító: Dr. Bősze Szilvia, 10002049
MTMT Link

Referált tudományos közlemények nemzetközi folyóiratokban: 72
Q1 folyóiratban megjelent közlemények száma: 28
A szakterületi folyóiratrangsor felső 10%-ba eső folyóiratcikkek száma: 13
Impakt faktorok összesen: 185.520
Független idézetek száma: 458
Hirsch-index (a Web of Science alapján): 15


Tanulmányutak (3 hónapnál rövidebbi dőtartam):

2004 (4 hét) University of Palermo, Department of Biopathology and Biomedical Methodologies, Italy, Támogató: Tudományos és Technológiai Alapítvány, Téma: In vitro evaluation of Mycobacterium tuberculosis epitope peptides

2006 (3 hét) University of Palermo, Department of Biopathology and Biomedical Methodologies, Italy Támogató: Tudományos és Technológiai Alapítvány, Téma: In vitro evaluation of Mycobacterium tuberculosis epitope peptides

2008 (3 hét) Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa, Támogató: Tudományos és Technológiai Alapítvány, Téma: Design and evaluation of data on epitope mapping of immundominant Mycobacterium tuberculosis proteins

2012 (1 hét) University of Zurich, Sciex-NMS, home mentor, Organic Chemistry Institute

top