Bánóczi Zoltán

Bánóczi Zoltán

Ph.D., egyetemi adjunktus,
Bolyai János ösztöndíjas (2009-2012)

Levelezési cím: ELTE Szerves Kémiai Tanszék,
Budapest 112, Pf. 32. 1518
E-mail: banoczi at elte.hu
Tel: +36-1-372-2500/1423
Fax: +36-1-372-2620
Kutatási, érdeklődési terület:


Szintetikus biomolekuláris és bioorganikus kémia, peptidkémia, szerves kémia, immunológiai, enzimkinetikai, kötődési és in vitro biológiai vizsgálatok, fluoreszcens jelzési módszerek, HPLC és MS technikák alkalmazása.Publikációk:


Összes publikációm listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT): linkTanulmányok:


2010: kémia tanár diploma
2006-2010: Eötvös Loránd Tudományegyetem, kémia tanár szak
2007: Ph.D., summa cum laude;
2003-2006: állami ösztöndíjas Ph.D. hallgató, Kémiai Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
2003: okleveles vegyész diploma (jeles), szakdolgozati téma: APDTRPAP MUC1 epitóprégiót tartalmazó oligomerek és konjugátumok szintézise és vizsgálata.
1997-2003: Eötvös Loránd Tudományegyetem, vegyész szak
1993-1997: 115. sz. ”Vasvári Pál „ Ipari Szakközépiskola, általános vegyészMunkahely, beosztás:


2015.02.- egyetemi adjunktus; ELTE Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
2009.03-2015.01.31. tudományos munkatárs; MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
2008.12-2009.02. kutató, Richter Gedeon Gyógyszergyár
2008.08-2008.11. tudományos segédmunkatárs; ELTE Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
2008.01-2008.07. egyetemi tanársegéd; ELTE Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
2007.07-2007.12. ösztöndíjas (Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért); MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
2007.01-2007.06. ösztöndíjas (Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány); MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
2006.09-2006.12. tudományos segédmunkatárs; MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
2003.09- 2006.08. ösztöndíjas Ph.D. hallgató
2002.09-2003.08. tudományos segédmunkatárs; MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport


Szakmai, tanulmányi eredmények:


2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kar Kiváló Hallgatója díj
2003: Országos Tudományos Diákköri Konferencia: 2. helyezés., a TDK dolgozat címe: Ismétlődő MUC1 epitópszekvenciát tartalmazó peptidek szintézise.
2008: Akadémiai Ifjúsági Díj, Magyar Tudományos Akadémia
2008: Kisfaludy Lajos Alapítvány publikációs díj
2008: Kutatástámogatási díj, Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért
2008: Junior Príma díj, Magyar Tudomány kategória
2009: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2014: Zemplén Géza Díj


Szakmai társasági tagság:


2006-: Magyar Onkológusok Társasága
2006-: European Association for Cancer Research, EACR
2007-: Magyar Kémikusok Egyesülete
2010-: European Peptide Society


Tanulmányutak:


2003-2005. Spanyol-Magyar Kormányközi Program, Institute for Chemical and Environmental Research. CSIC., Barcelona, (3, 2, 2 hét)
2005. Japan Society for the Promotion of science (JSPS), Institute for Chemical Research, Kyoto University, Uji, Kyoto
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University, Chiba, 1 hónap
2006.Institute for Chemical Research, Kyoto University, Uji, Kyoto, 2 hét
2009. Spanyol-Magyar Tét, Dept. Experimental and Health Sciences, Pompeu Fabra University (UPF), Barcelona, 1 hónap
2010. Olasz-Magyar (CNR/MTA) Együttműködés, Mass Spectrometry & Proteomics Group, Institute of Protein Biochemistry, National Research Council of Italy, Nápoly, 1 hét
2014. Francia-Magyar Tét, Laboratorie de Biologie Moleculaire de la Cellule LBMC UMR5239 CNRS/ENS Lyon/UCBL/HCL Faculté de Médecine, University of Lyon, Lion, 5 nap
2016. Magyar-Japán TéT, Institute for Chemical Research, Kyoto University, Uji, Kyoto, 2 hét
2016. COST STSM tanulmány út, School of Chemistry, National University of Ireland Galway, University Road, Galway, Ireland, 1 hónap


Oktatás:


Szakdolgozati témavezetés (2007-), (osztatlan vegyész, BSc és MSc hallgató) TDK témavezetés (2005-).
Részvétel Szerves kémiai laborgyakorlat tartásában vegyészhallgatóknak (2005-2013).
Szerves kémiai laborgyakorlat kémia BSc hallgatóknak (2014-).
Gyakorlatok a természetes szénvegyületek köréből MSc hallgatóknak (2015-).
Kémia érettségi előkészítő tartása (2009-).


Elnyert kutatási pályázatok:


2015 Magyar-Japán Tét TÉT_12_JP-1-2014-0023 "Sejtpenetráló peptidek módosítása, molekulák hatékony sejtbejuttatásához", témavezető
2013 Magyar-Francia Tét TÉT_12_FR-1-2013- 0009 "Kalpain aktivátor peptid-konjugátumok: potenciális tumorellenes vegyületek", résztvevő
2012 OTKA K 104385 "Új peptid/fehérje biokonjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése", résztvevő
2010 OTKA PD 83923 "Sejtpermeabilis, peptid alapú kalpain inhibitorok fejlesztése", témavezető
2009 Magyar-Spanyol Tét (NKTH) TéT ES-20/2008 "Peptidalapú hatóanyag szállító rendszerek tervezése és szintézise: tumorellenes és antimikrobiális alkalmazások", résztvevő
2007 OTKA K68285 "Hatóanyagot, epitopot illetve riporter molekulát tartalmazó peptid- és fehérjekonjugátumok szintézise, hatásvizsgálata", résztvevő
2005 Magyar-Japán Tét (NKTH) JAP-21/02 "Peptidkonjugátumok és kimérák előállítása hatóanyagok, epitópok illetve riporter molekulák célzott sejtbe juttatása érdekében", résztvevő
2004 MTA-JSPS Magyar Japán Tét "Peptide konjugátumok és kimérák előállítása hatóanyagok, epitópok illetve riporter molekulák célzott sejtbe juttatása érdekében", résztvevő
2003 OTKA NI 44742 "Potenciálisan biológiailag aktív fémorganikus vegyületek - ferrocészubsztituált heterociklusok - és peptid-konjugátumaik szintézise, szerkezet-felderítése és komplex nagyműszeres (NMR, IR, UP, Mössbauer spektroszkópiai és Röntgen-diffrakciós) vizsgálata", résztvevő
2003 MTA-CSIC Magyar-Spanyol Tét 12/2003 "Szintetikus antigéneket tartalmazó polimer terapeutikumok kölcsönhatása foszfolipid rétegekkel és liposzómákkal", résztvevő


Nyelvismeret:


angol (középfokú, C)
német (alapfokú, C)

top