Kutatási témák hallgatóknak (TDK, szakdolgozat, Ph.D.)


Témavezető: Bősze Szilvia


- Mesterséges antigének szintézise a Mycobacterium tuberculosis fehérjespecifikus peptidepitópok szerkezeti módosításával, a vegyületek funkcionális vizsgálata.
- Antituberkulotikumot tartalmazó peptidkonjugátumok szintézise gazdasejt specifikus célbajuttatásra.
- Peptidek és peptidszármazékok analitikai vizsgálata.Témavezető: Hudecz Ferenc


- Szubsztituált fluoreszcens naftil-oxazolok szintézise.
- Daunomicin-konjugátumok tumorellenes hatása.
- Tumorellenes xx-peptid konjugátumok lebomlása lizoszómában.
- Mucin epitóp motívumot tartalmazó peptidtárak szintézise és analitikai jellemzése.Témavezető: Mező Gábor


- Herpes simplex vírus epitóp peptidek ciklikus variánsainak szintézise.
- Tumor ellenes hatású molekulák receptor közvetített sejtbe juttatása biokonjugátumok segítségével.
- Szintetikus antigének előállítása diagnosztikumok vagy szintetikus vakcinák kifejlesztéséhez.Témavezető: Szabó Ildikó


- Melanoma specifikus peptidkonjugátumok szintézise, in vitro jellemzése.
- Emlőtumor specifikus peptidkonjugátumok szintézise, in vitro jellemzéseTémavezető: Uray Katalin


- D-aminosav tartalmú peptidek szintézise és ellenanyag felismerése.
- IgG peptidek szintézise receptorkötődés vizsgálatára, autoimmun fehérjék.
- Fehérjék epitópszerkezetének feltérképezése (mucin fehérjék, hősokk fehérjék).

top