Kutatási témák hallgatóknak (TDK, szakdolgozat, Ph.D.)


Témavezető: Bősze Szilvia


- Mesterséges antigének szintézise a Mycobacterium tuberculosis fehérjespecifikus peptidepitópok szerkezeti módosításával, a vegyületek funkcionális vizsgálata.
- Antituberkulotikumot tartalmazó peptidkonjugátumok szintézise gazdasejt specifikus célbajuttatásra.
- Peptidek és peptidszármazékok analitikai vizsgálata.Témavezető: Hudecz Ferenc


- Szubsztituált fluoreszcens naftil-oxazolok szintézise.
- Daunomicin-konjugátumok tumorellenes hatása.
- Tumorellenes xx-peptid konjugátumok lebomlása lizoszómában.
- Mucin epitóp motívumot tartalmazó peptidtárak szintézise és analitikai jellemzése.Témavezető: Magyar Anna


- Opioid peptidek szerkezet-hatás összefüggésének vizsgálata.
- A filaggrin szerepe a rheumatoid arthritisz kialakulásában.Témavezető: Mező Gábor


- Herpes simplex vírus epitóp peptidek ciklikus variánsainak szintézise.
- Tumor ellenes hatású molekulák receptor közvetített sejtbe juttatása biokonjugátumok segítségével.
- Szintetikus antigének előállítása diagnosztikumok vagy szintetikus vakcinák kifejlesztéséhez.Témavezető: Schlosser Gitta


- Peptidek, fehérjék, biokonjugátumok szerkezetvizsgálata tandem tömegspektrometriával.
- Szupramolekuláris komplexek vizsgálata.
- Proteomikai kutatások.Témavezető: Szabó Ildikó


- Hatóanyagtartalmú peptidkonjugátumok szintézise, in vitro antiproliferatív hatás vizsgálata.
- Antiadhezív tulajdonságú peptidkonjugátumok előállítása, in vitro jellemzése.
- Apoptotikus hatású peptidkonjugátumok szintézise, in vitro jellemzése.Témavezető: Uray Katalin


- D-aminosav tartalmú peptidek szintézise és ellenanyag felismerése.
- IgG peptidek szintézise receptorkötődés vizsgálatára, autoimmun fehérjék.
- Fehérjék epitópszerkezetének feltérképezése (mucin fehérjék, hősokk fehérjék).

top