Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért

Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research


Alapítva: 1997. június 1. (végzés száma: 11. PK. 60.309/1997/5.)
Közhasznú szervezetté minősítés: 1999. 11. 01. (végzés száma: 11. PK. 60.309/1997/7.)
Adószám: 18230934-1-43
Bankszámla száma: 10200964-20223447-00000000
Számlavezető bank: K & H Bank (H-1119 Budapest, Fehérvári út 79.)

Az Alapítvány közhasznú, nonprofit szervezet, amelyet támogathat adománnyal, vagy adója 1%-nak felajánlásával.


HÍREK
Az MTA Peptidkémiai Munkabizottság 2017. évi tudományos ülése

A Magyar Tudományos Akadémia Peptidkémiai Munkabizottsága május 29-31. között tartja 2017. évi tudományos ülését a Richter Gedeon Nyrt. balatonszemesi üdülőjében.
A peptidek, fehérjék szintézisének kérdései, izolálásuk lehetőségei, szerkezetvizsgálati problémák, proteomika, biológiai hatásvizsgálatok (hormonok, immunológiailag aktív molekulák, fehérje-fehérje kölcsönhatás modulátorok stb.), jelzés (radioaktív és fluoreszcens), biokonjugátumok témakörökben várják előadók jelentkezését.
A jelentkezési határidő: április 23.
A felmerülő kérdésekkel kérjük, hogy Dr. Szűcs Máriát, a Peptidkémiai Munkabiztottság titkárát keressék. (e-mail: szucs.maria.1 at med.u-szeged.hu).


HÍREK
A kutatás szolgálatában:
20 éves az Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Kémiai Tudományok Osztálya és az Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért 2016. november 14-én ünnepi előadóülést rendezett az alapítvány megalakulásának 20 éves évfordulóján.

A rendezvényről februári számában beszámolt a Magyar Kémikusok Lapja:
Tudósítás letöltése...


Program letöltése...


Az előadások anyaga letölthető honlapunkon:

Medzihradszky Kálmán, az MTA rendes tagjának megnyitó előadása

Beke-Somfai Tamás, PhD, előadása

Darula Zsuzsanna, PhD, előadása

Gáspári Zoltán, PhD, előadása

Orbán Erika, PhD, előadása

Letoha Tamás, PhD, előadása

Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagjának, a Kuratórium elnökének zárszava



Pályázati felhívás:

Az Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért Kuratóriuma pályázatot ír ki 2017-ben utazási támogatás, valamint belföldi kutatási ösztöndíj elnyerésére. A pályázatok benyújtása folyamatos, a Kuratórium évente háromszor (február, május, november) dönt. A pályázatokat az Alapítvány titkárságára kell benyújtani (cím: Dr. Hudecz Ferenc elnök, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.) az adott hónap elsejéig.

2017. évi pályázati felhívás letöltése...



Az Alapítvány célkitűzései:

Az Alapítvány célja a hazai peptid- és fehérjekutatás, valamint az ahhoz kapcsolódó tudományterületek támogatása, különös tekintettel az alapkutatásra, illetőleg a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítésére.


Alapítók:

Dr. Bajusz Sándor és Dr. Medzihradszky Kálmán



Az Alapítvány működése:

1. Pályázati elven támogatja a magyar kutatók részvételét hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, eredményeik bemutatása céljából. 6 hónapos ösztöndíj adományozásával támogatja a doktori képzésben résztvevők kutatásainak befejezését, a PhD fokozat megszerzését.

2. Támogatást nyújt az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottsághoz tartozó Peptidkémiai Munkabizottság éves tudományos ülésének megszervezéséhez.

3. Támogatást nyújt az Országos Diákköri Konferenciák keretében bemutatott, kiemelkedő, fehérje- ill. peptidkémiai témájú dolgozatok elismerésére.



Az Alapítvány elnöke:

Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja



Az Alapítvány kuratóriuma:

Dr. Kéri György, Dr. Magyar Anna, Dr. Medzihradszky Kálmán, Dr. Penke Botond, Dr. Perczel András és Dr. Süliné Vargha Helga



Felügyelő bizottsági tagok:

Dr. Tóth Gábor (elnök), Dr. Dibó Gábor, Dr. Zarándi Márta



Az Alapítvány számviteli beszámolói ( pdf):

1999-2008 között,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
2015,
2016

top