Kutatási terület


Peptidek, peptid kimérák valamint biokonjugátumok szintézise és szerkezeti jellemzése (i) szerkezet-hatás összefüggések felderítése, (ii) peptid-antigének előállítása: szintetikus vakcinák, diagnosztikumok és hatóanyagok fejlesztése, (iii) peptid epitópok/gyógyszerhatóanyagok célzott célbajuttatása érdekében.


Kutatási tevékenységünk négy fő témakörre irányul:


1. Mikrobiális (M. tuberculosis, HSV, HIV), tumoros és autoimmun eredetű B- és T-sejt epitópok azonosítása és szerkezeti átalakítása szintetikus vakcinák és diagnosztikumok kifejlesztése céljából.

2. Peptid epitópok, hatóanyagok, valamint riporter molekulák célbajuttatása. Sejtbe juttatáshoz alkalmazható fehérjeszekvenciák azonosítása. Oligopeptid és polimer/szekvenciális polipeptid-hatóanyag konjugátumok tervezése, szintézise és stabilitásvizsgálata hatékony diagnosztika céljából, valamint a terápiás hatás fokozására. Hatásmechanizmusok vizsgálata proteomikai módszerekkel.

3. Idegrendszeri megbetegedésekben szerepet játszó peptidek azonosítása, oligopeptidek, peptidszármazékok, jelzett peptidek szintézise és jellemzése, szerkezet-hatás összefüggések felderítése.

4. Módosított peptidek és peptid-konjugátumok lebomlásának vizsgálata komplex biológiai rendszerekben (humán szérum, lizoszóma preparátum). Peptid/fehérje komplexek azonosítása tömegspektrometriával.A Kutatócsoport által szervezett konferenciák:


1990: Workshop on Bioconjugates, 20th FEBS Meeting, Budapest
1992: Prediction and Recognition of Antigenic Determinants, a Satellite Meeting of the 8th International Congress of Immunology, Budapest
1995: Synthetic Polymers in Drug Delivery Research, 3rd Annual Meeting of the SPIDER Network (EU PECO Initiative), Budapest
1998: 25th European Peptide Symposium, Budapest
2000: Peptide Based Synthetic Antigens Against Infectious Diseases, 1st Annual Meeting of the Working Group (COST), Budapest
2003: Workshop on "Cellular Transport Strategies for Targeting Epitopes, Drugs and Reporter Molecules" (QLAM-CT-2002-30585), EU FP5 Quality of Life
2005: Workshop on Bioconjugates, 30th FEBS Meeting, Budapest
2014: Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells, CMST COST Action CM1106 Workshop, Budapest
2016: Workshop on "Direct Reaction Monitoring and Compound Identification by Mass Spectrometry", ELTE, Budapest
2016: Tömegspektrometria Nyári Iskola a MedInProt támogatásával, ELTE, Budapest

top