Köszöntjük az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport honlapján!

Mező Gábor
A Kutatócsoport vezetője:

Dr. Mező Gábor
tudományos tanácsadó, az MTA Doktora.


Kutatócsoportunk 1961-ben jött létre akadémiai támogatással az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szerves Kémiai tanszékén.

A csoport fő kutatási iránya peptid-alapú hatóanyag szállító rendszerek és diagnosztikumként alkalmazható peptidtípusú antigének tervezése, szintézise, szerkezeti és biológiai jellemzése. Elsődleges célunk tumor specifikus terápiára és mikrobiális fertőzések kezelésére, továbbá ezen betegségek korai kimutatására alkalmas peptidek, polipeptidek és konjugátumaik előállítása, széleskörű fiziko-kémiai és funkcionális jellemzése.Kiemelt hírek


ELHUNYT MEDZIHRADSZKY KÁLMÁN

Búcsúzunk Medzihradszky Kálmántól, a peptidkémikustól, az ELTE emeritus professzorától, az ELTE díszdoktorától, az ELTE TTK egykori dékánjától, az MTA rendes tagjától.

Megemlékezés a European Peptide Society honlapján:
In memoriam Medzihradszky Kálmán (link)

"Homo ludens típus vagyok, játszó ember" mondta magáról egy interjúban beszélgetőtársának Klinghammer Istvánnak, az ELTE volt rektorának a Tudós Klub vendégeként 2008-ban. "Sose akartam például Nobel-díjat, ahhoz éjjel-nappal gürizni kellett volna, így viszont ráértem kaktuszozni, bort termelni, sok időmet viszi el a filatélia is. Szívesen lettem volna botanikus is, a latin növénynevek még mindig beugranak."

David Andreu professzor - a European Peptide Society elnöke - írta részvétnyilvánító levelében, hogy az élet milyen másképp alakítja az eseményeket, mint kívánjuk, hiszen alig több mint egy éve 2018. áprilisában köszöntöttük a 90. születésnapja alkalmából Medzihradszky Kálmánt és megrendítő, hogy most búcsúznunk kell Tőle 2019. június 20-án.

Medzihradszky Kálmánt a Fiumei úti sírkertben a ravatalnál az ELTE rektori vezetése, az MTA Kémiai Osztálya, a munkatársak, a barátok és a család nevében búcsúztatták.
Medzihradzky Kálmán életpályájáját és személyes emlékeiket is felidézték: Szalay Péter professzor az ELTE rektorhelyettese, az MTA Kémiai Osztályának nevében Hudecz Ferenc akadémikus ( pdf) beszélt a generációk számára példamutató és iskolateremtő szuverén gondolkodású kutatóról. Perczel András az ELTE Kémiai Intézetének tanszékvezető professzora diákként és kollégaként is felidézte személyes emlékeit. A kollégák nevében Süliné Vargha Helga nyugalmazott tudományos tanácsadó búcsúzott felidézve a mentort, szakmai igényességével, emberségével. Mányi István építész a lágymányosi egyetemi terület létrejötte kapcsán került szakmai majd baráti kapcsolatba Medzihradszky professzorral. A család nevében Mihály unokája beszélt, szavai felidézték az életükben folyamatosan jelenlévő, szerető Nagyapát, a feledhetetlen budapesti és ábrahámhegyi emlékeket. A sírnál énekkel búcsúztak a Professzor Úrtól az ELTE Művészeti Együttes Bartók Béla Énekkarának tagjai.

A megrendítő, bensőséges gyászszertartást a sírnál felesége Medzihradszky-Schweiger Hedvig mondatai zárták, aki férjétől, pótolhatatlan társától, hetven év együtt töltött idejüktől búcsúzott.

Dr. Medzihradszky Kálmán személyében egy széles látókörű, nemzetközileg elismert iskolateremtő professzortól, kutatótól, a korszerű hazai bioorganikus- és peptidkémia egyik megteremtőjétől búcsúztunk, aki tudásban, nyitottságban, igényességben, a józanész által vezérelt konszenzus elérésére való törekvésben, bölcsességben és emberségben példát mutatott generációk számára.

Búcsúzunk Homo ludens, hiányod feldolgozásához felvértezve azzal a tudattal és büszkeséggel, hogy ismerhettünk, találkozhattunk, beszélgethettünk, kaphattunk kritikát és tanácsot, humorral, emberséggel és életigenléssel.

Budapest, 2019. június 25.

Bősze Szilvia (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport)

A képeket Lénárd László (ELTE Kémiai Intézet) készítette.


Hudecz Ferenc akadémikus megemlékezése a Magyar Kémikusok Lapjában:
( Letöltés... )
top