Dókus Levente

DÓKUS LEVENTE

tudományos segédmunkatárs

Levelezési cím: ELTE Szerves Kémiai Tanszék,
Budapest 112, Pf. 32. 1518
E-mail: villanymocister at gmail.com
Tel: +36-1-372-2500
Fax: +36-1-372-2620
Tanulmányok:


2012- PhD hallgató ELTE-TTK-PhD, Kémiai Doktori Iskola; MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport (témavezetők: Dr. Hudecz Ferenc; Dr. Bánóczi Zoltán)
2012. Okleveles vegyész (jeles diploma), ELTE-TTK
2008- ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport, Dr. Bánóczi Zoltán témavezető, Szilárd fázisú peptidszintézis, preparatív szintetikus feladatok, HPLC alkalmazása analitikai és preparatív célokra.
2001. Érettségi bizonyítvány (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma)Publikációk:


Összes publikációm listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT): linkKutatásban való részvétel:


2008- ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport, Dr. Bánóczi Zoltán témavezető, kalpain inhibitor azapaptidek, peptialdehidek, epoxi-peptid és ketometilén csoportot tartalmazó peptidszármazékok szintézisei, kémiai jellemzésük, biológiai vizsgálataik.


Szakmai, tanulmányi eredmények:


1999. Református Középiskolák Országos Kémia Versenye 2. helyezés


Érdeklődési terület:


Szintetikus biomolekuláris és bioorganikus kémia, peptidkémia, szerves kémia, enzimkinetikai-, kötődési- és in vitro biológiai vizsgálatok. HPLC és MS technikák alkalmazása.


Szabadidős érdeklődési kör:


Hegesztési és mikrokohászati eljárások elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása, fémmegmunkálási technológiák.

top