Dókus Levente

DÓKUS LEVENTE

tudományos segédmunkatárs

Levelezési cím: ELTE Szerves Kémiai Tanszék,
Budapest 112, Pf. 32. 1518
E-mail: dokuslevente at gmail.com
Tel: +36-1-372-2500
Fax: +36-1-372-2620
Tanulmányok:


2018. PhD fokozat (summa cum laude) ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola. A dolgozat címe: Peptidmimetikum kalpain inhibitorok szintézise és vizsgálata(témavezetők: Dr. Hudecz Ferenc, Dr. Bánóczi Zoltán). Oklevél száma: P-5229/2018
2012. Okleveles vegyész (jeles diploma), ELTE-TTK, oklevél száma: 141/2012
2008- ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport, Dr. Bánóczi Zoltán témavezető, Szilárd fázisú peptidszintézis, preparatív szintetikus feladatok, HPLC alkalmazása analitikai és preparatív célokra.
2001. Érettségi bizonyítvány (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma)


Munkahely, beosztás:


2020-: Tudományos segédmunkatárs; ELKH Peptidkémiai Kutatócsoport
2017.01-2019.12 : Tudományos segédmunkatárs; ELTE-TTK, Kémiai Intézet, Szerves Kémia TanszékKutatásban való részvétel:


2017- Hasnyálmirigy tumor célzott kezelésére alkalmas peptid-hatóanyag konjugátumok tervezése, előállítása és vizsgálata
2015- Oligoarginin analóg sejtpenetráló peptidek és peptidszármazékok szintézise és vizsgálata
2008- ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport, Dr. Bánóczi Zoltán témavezető, kalpain inhibitor azapaptidek, peptialdehidek, epoxi-peptid és ketometilén csoportot tartalmazó peptidszármazékok szintézisei, kémiai jellemzésük, biológiai vizsgálataik.Publikációk:


Összes publikációm listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT): link


Oktatási tevékenység:


Szerves kémia kémiatanároknak (előadás, vizsgakurzus) (2014-)
Természetes szénvegyületek (előadás, vizsgakurzus) (2014-)
Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok haladóknak tartása Kémia BSc. szakos hallgatók számára (2015)
Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok tartása Kémia BSc. szakos hallgatók számára (2019-2020)
Szakdolgozati témavezetés Kémia BSc. szakos hallgatók számára
Emelt szintű kémia érettségi felkészítő tanfolyamok tartása (2014-)


Szakmai, tanulmányi eredmények:


2015. Kisfaludy Lajos Alapítvány, Publikációs nívódíj (3. helyezés).
1999. Református Középiskolák Országos Kémia Versenye 2. helyezés


Szakmai társasági tagság:


2014-: European Peptide Society


Pályázatok:


2013. OTKA K 104385 " ÚJ peptid/fehérje biokonjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése;" (társ kutató)
2015-2017. Magyar-Japán TéT pályázat (TÉT_12_JP-1-2014- 0023.) Sejtpenetráló peptidek módosítása molekulák hatékony sejtbejuttatásához. (résztvevő)
2018-2020. Francia-Magyar TéT pályázat (2018-2.1.13-TÉT-FR-2018-00007)


Tanulmányutak:


2019. Francia-Magyar TéT pályázat, Faculté des Sciences et Ingénierie - Sorbonne Université, Paris (Franciaország) 3 nap
2016. Magyar-Japán TéT pályázat, Institute for Chemical Research, Kyoto University, Uji, Kyoto (Japán) 2 hét


Nyelvismeret:


Angol középfok (B2)
Német alapfok (B1)


Érdeklődési terület:


Szintetikus biomolekuláris és bioorganikus kémia, peptidkémia, szerves kémia, enzimkinetikai-, kötődési- és in vitro biológiai vizsgálatok. HPLC és MS technikák alkalmazása.


Szabadidős érdeklődési kör:


Hegesztési és mikrokohászati eljárások elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása, fémmegmunkálási technológiák.

top