Steckel Arnold

STECKEL ARNOLD

Ph.D. hallgató

Levelezési cím: ELTE Szerves Kémiai Tanszék,
Budapest 112, Pf. 32. 1518
E-mail: starnold at caesar.elte.hu
Tel: +36-1-372-2500
Fax: +36-1-372-2620
TANULMÁNYOK:


2016-: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémia Doktori Iskola, Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia program, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
2014-2016: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, vegyész MSc
2011-2014: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, kémia BSc
2006-2011: Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, BalassagyarmatKUTATÁSI TEVÉKENYSÉG:


2016-: PhD-hallgató
Témavezető: Dr. Schlosser Gitta
Kutatási téma: Poszttranszlációs módosítások tömegspektrometriás vizsgálata új diagnosztikai módszerek kidolgozása céljából.
További területek: peptidek, fehérjék, szerves vegyületek vizsgálata tandem tömegspektrometriával, HPLC-MS(/MS).

2014-2016: MSc-szakdolgozó
Témavezető: Dr. Schlosser Gitta
Szakdolgozat címe: Citrullintartalmú peptidek vizsgálata tandem tömegspektrometriával.

2013-2014: BSc-szakdolgozó
Témavezető: Dr. Bánóczi Zoltán
Szakdolgozat címe: Ciklizálás hatása azapeptid kalpain inhibitorok enzimgátló képességére.TAGSÁGOK:


2016- MedInProt Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési programNYELVTUDÁS:


Angol - középfokú nyelvvizsga
Francia - alapszint

top