401-es szintetikus laboratórium

Laborvezetők: Szabó Ildikó, Ph.D.; Bánóczi Zoltán, Ph.D.


Cím: Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, IV. emelet, 401.
Telefon: 06-1-372-2500
Fax: 06-1-372-2620A laboratórium fő tevékenysége peptid alapú biokonjugátumok szintézise és vizsgálata. A biokonjugátumok tumorellenes hatását vizsgáljuk, hogy olyan származékot állítsunk elő mely a tumor terápiában is alkalmazható lesz. Egyrészt különböző hatóanyagokat a hordozó peptidekhez kapcsolva kívánjuk javítani azok biológiai tulajdonságait (pl. sejtfelvételük fokozása, mellékhatások csökkentése, gyógyszer-rezisztencia kivédése, vízoldhatóság növelése), másrészt a hordozó peptideket proapoptotikus peptidekkel konjugáljuk az apoptotikus folyamatok fokozása céljából. Antitumor hatású vegyületek közül antraciklin (daunorubicin, doxorubicin), vinka-alkaloid és folsav antagonista (metotrexát, pemetrexed) származékok konjugátumait építjük fel különböző kapcsolási technikák alkalmazásával (amid, négyszögamid, oxim, hidrazon, tioéter). Az antraciklin tartalmú konjugátumok fluoreszkálnak, így citosztatikus hatásuk vizsgálata mellett lehetőségünk van követni a sejtbejutásukat is, más esetekben fluoreszcens molekulával jelöljük a konjugátumokat.

Az általunk vizsgált konjugátumokat két nagy csoportra oszthatjuk.Az egyik csoportba azok tartoznak melyek kialakítása során a hatóanyagokat sejtpenetráló peptidekhez kapcsoljuk. Ezek a peptidek képesek átjutni a sejtmembránon és a hozzájuk kapcsolt vegyületeket a citoszolba/sejtmagba juttatni. A sejtpenetráló peptidek családja igen szerteágazó. Kutatásainkban a lehetséges peptidek közül a penetratint és az oligoarginineket alkalmazzuk. Ugyanakkor kutatásokat végzünk, minél kisebb, de hatékony sejtpenetráló peptid előállítására is. Ezáltal minimálisra csökkentve a peptid és a szállítandó molekula közötti esetleges kölcsönhatások lehetőségét. Ezekkel a peptidekkel kapcsolatban azt várjuk, hogy megváltozik a sejtbejutás módja és az kevésbé függ majd a szállítandó molekulától.

A konjugátumok másik csoportjába olyan származékok tartoznak, melyekben a hordozó peptid specifikus sejtfelvételt eredményez és a konjugátum apoptotikus folyamatokat indukál. Hordozó peptidként tumorsejt specifikus receptor ligandum (pl. GnRH), vagy a tumorsejtek felszínéhez specifikusan kötődni képes peptideket (pl. TMTP-1) alkalmazunk. Aproapoptotikus peptideket úgy választjuk meg, hogy azok a proapoptotikus fehérjék különböző alcsaládjába tartozó fehérjékből származzanak (a Bax alcsaládból a Bak fehérjét (H-MGQVGRQLAIIGDDINRR-NH2), míg a csak BH3 domént tartalmazó alcsaládból a Puma fehérjét (H-IGAQLRRMADDLNAQ-NH2) választottuk ki). Így össze tudjuk hasonlítani az egyes proapoptotikus fehérjék apoptotikus folyamatban betöltött közvetett szerepét. Az apoptotikus folyamatok egyik központi helyszíne a mitokondrium, így annak célzása ugyancsak kulcsfontosságú feladat. Ezért a mitokondriumot célzó szekvenciák beépítése a konstrukcióinkban is nélkülözhetetlen az apoptózis elérése érdekében.
Ezen konstrukciók szintézisekor mindenképpen az apoptotikus folyamatok, ezáltal a tumorsejtek pusztulásának fokozását tűzzük ki elsődleges célul.

A peptideket szilárdfázisú peptidszintézis módszerével készítjük manuálisan, azonban lehetőség van peptidszintetizátor (Syro) használatára is. A peptideket mind Boc/Bzl, mind Fmoc/tBu stratégia alkalmazásával felépíthetjük. A Boc/Bzl stratégia alkalmazásához rendelkezésre áll egy hidrogén-fluoridos hasításra alkalmas teflon készülék (409. labor). A konjugátumokat általában oldatfázisú konjugációs és ligációs módszerekkel alakítjuk ki. A nyers peptidek és konjugátumok tisztítását HPLC rendszerekkel végezzük (414. labor).

célzott tumorterápia


top